obraz

Uchwała Zarządu Powiatu Białobrzeskiego Nr 117/246/2021 – w sprawie wyboru oferty na powierzenie zadania publicznego

8 października, 2021 Wyłączono przez admin

Uchwała Nr 117/246/2021 Zarządu Powiatu Białobrzeskiego z dnia 08 października 2021 r. w sprawie wyboru oferty na powierzenie zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych pandemią COVID-19 w Powiecie Białobrzeskim realizowanego w ramach Modułu IV Programu “Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych  wywołanych chrobobami zakaźnymi”.