Uchwała nr 78/156/2020 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

13 listopada, 2020 Wyłączono przez admin