środki ochrony osobistej dla służby zdrowia

Środki ochrony osobistej dla pracowników białobrzeskiej służby zdrowia

20 maja, 2020 Wyłączono przez admin

Na początku maja do ratowników medycznych i pracowników białobrzeskiego ratownictwa medycznego trafiła kolejna część pomocy przekazany przez Powiat Białobrzeski.

Na ręce Prezes SPZOZ Sp. z.o.o Magdaleny Sieczak Starosta Białobrzeski Sylwester Korgul oraz Wicestarosta Bartłomiej Kowalczyk przekazali środki ochrony osobistej.

Z inicjatywy Starosty do pracowników białobrzeskiej służby zdrowia trafiły kombinezony, fartuchy, przyłbice, maseczki specjalistyczne.

– Na bezpieczeństwo tych, którzy są na pierwszym froncie walki z zagrożeniem zdrowia i życia jesteśmy wyczuleni szczególnie. To bardzo ważne, bo oprócz zarażenia koronawirusem, mają miejsce także inne choroby i zdarzenia losowe. Musimy mieć pewność, że nasi ratownicy są bezpieczni. – mówi Starosta Białobrzeski Sylwester Korgul.