Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Białobrzeskiego w dniu 6 grudnia 2022 roku o godz. 14:00

5 grudnia, 2022 Wyłączono przez Marcin Cielebąk