Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Białobrzeskiego

8 listopada, 2022 Wyłączono przez Marcin Cielebąk

OGŁOSZENIE

Zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Białobrzeskiego, które odbędzie się w dniu 9 listopada 2022 roku (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Zapoznanie się z odpowiedzią od PKS Sp. z o. o. w Grójcu dot. udzielonej informacji w sprawie zakupionych biletów w relacji Białobrzegi- Stromiec- Dobieszyn.
  4. Dalsza analiza petycji Inicjatywy Białobrzegi w sprawie podjęcia niezbędnych działań w celu uruchomienia komunikacji autobusowej łączącej Białobrzegi oraz Stromiec ze stacją PKP Dobieszyn.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.