Budynek Sarostwa grafika

Posiedzenie Komisji Promocji, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Białobrzeskiego

7 kwietnia, 2020 Wyłączono przez admin

Zapraszam na posiedzenie Komisji Promocji, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Białobrzeskiego, które odbędzie się w dniu 19 marca
2020 roku o godz. 1200 w placówkach szkół ponadpodstawowych w Białobrzegach.

 Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Zapoznanie z funkcjonowaniem Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach – posiedzenie w budynku szkoły.
  4. Zapoznanie z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej
    w Białobrzegach oraz halą sportową – posiedzenie w budynku szkoły.
  5. Przedstawienie kalendarza imprez kulturalnych i sportowych na 2020 rok. Realizacja kalendarza w roku 2019.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.