Posiedzenie Komisji Promocji, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Białobrzeskiego w dniu 22 listopada 2022 roku o godz. 13:00

18 listopada, 2022 Wyłączono przez Marcin Cielebąk

Ogłoszenie

Zapraszam na posiedzenie Komisji Promocji, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Białobrzeskiego, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2022 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach, ul. Plac Zygmunta Starego 9.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Analiza i zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu na rok 2023.
  4. Zatwierdzenie projektu planu pracy komisji na 2023.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.