Posiedzenie Komisji Promocji, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Białobrzeskiego

31 maja, 2022 Wyłączono przez Marcin Cielebąk

OGŁOSZENIE

Zapraszam na posiedzenie Komisji Promocji, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Białobrzeskiego, które odbędzie się w dniu
3 czerwca 2022 roku o godz. 13
00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Białobrzegach, ul. Plac Zygmunta Starego 9.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia nr 14.

3. Informacja o współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi w roku 2021.

4. Analiza postępowania konkursowego w sprawie wyłonienia realizatora programów Asystent Osoby Niepełnosprawnej oraz Opieka Wytchnieniowa w Powiecie Białobrzeskim
w 2022r.

5. Sprawy różne.

6. Zamknięcie posiedzenia.