Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białobrzeskiego

17 czerwca, 2022 Wyłączono przez Marcin Cielebąk

OGŁOSZENIE

Zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białobrzeskiego, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

  Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Ocena przygotowania zadań inwestycyjnych i remontowych planowanych
  do realizacji w 2022 roku oraz informacja o stanie zaawansowania prac związanych
  z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na realizację powyższych zadań.
 4. Informacja o funkcjonowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jasionnie.
 5. Informacja o wykorzystaniu środków PFRON dotyczących zadań określonych ustawą
  z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie posiedzenia