Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1118W Smardzew-Siekluki na odcinku od km 5+780,45 do km 9+306,00 na długości 3525,55 m

5 czerwca, 2017 Wyłączono przez admin

Powiat Białobrzeski realizuje w 2017 roku inwestycję pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1118W Smardzew-Siekluki na odcinku od km 5+780,45 do km 9+306,00 na długości 3525,55 m” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Wartość całkowita inwestycji wynosi 1 604 845,59 zł z czego dofinansowanie to kwota 802 422 zł. Wkład własny pochodzi z budżetu Powiatu Białobrzeskiego oraz Gminy Stara Błotnica.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1118W Smardzew – Siekluki na odcinku od km 5+780,45 do km 9+306,00 w zakresie przebudowy jezdni, przystanków autobusowych, zjazdów publicznych i indywidualnych, poboczy, przebudowy skrzyżowań; budowy nowych chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Prace inwestycyjne zostaną wykonane do 30 września 2017 r.

obrazek