Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także nieodpłatnej mediacji i edukacji prawnej na terenie Powiatu Białobrzeskiego w 2023 roku.

31 października, 2022 Wyłączono przez Marcin Cielebąk

Uchwała Nr 159/344/2022 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także nieodpłatnej mediacji i edukacji prawnej na terenie Powiatu Białobrzeskiego w 2023 roku.

Uchwała Nr 159/343/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także nieodpłatnej mediacji i edukacji prawnej na terenie Powiatu Białobrzeskiego w 2023 roku.