Odbiór robót budowlanych w miejscowości Jasionna.

Odbiór robót budowlanych wykonanych w ramach przebudowy drogi powiatowej 1116W w miejscowości Jasionna.

11 września, 2020 Wyłączono przez admin

W poniedziałek, 7 września 2020 roku, odbył się odbiór robót budowlanych wykonanych w ramach przebudowy drogi powiatowej 1116W w miejscowości Jasionna.

Firma ZYKO-DRÓG z Radomia na odcinku 400 m. wzmocniła i ułożyła nową nawierzchnię asfaltową. Wzdłuż jezdni wykopano rowy melioracyjne, dodatkowo oczyszczono i odmulono już te istniejące. Wykonano pobocza z kruszywa łamanego, którym pokryto także nowe zjazdy do działek położonych wzdłuż drogi.

Całkowite koszty poniesione na przebudowę drogi to 122 198,04 zł. Wkład własny na realizację inwestycji zagwarantowali Powiat Białobrzeski: 30 550,04 zł oraz Miasto i Gmina Białobrzegi: 30 549 zł. Roboty budowlane sfinansowano dzięki środkom z budżetu Województwa Mazowieckiego. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych przekazał Powiatowi Białobrzeskiemu kwotę 61 099 zł.

– Dziękujemy za dofinansowanie Zarządowi Województwa Mazowieckiego i Marszałkowi Rafałowi Rajkowskiemu. Przebudowany odcinek drogi relacji Białobrzegi – Radzanów wymagał przebudowy ze względu na liczne spękania i zagrożenie dalszymi zniszczeniami. W dalszym ciągu do przebudowy pozostają dwa najbardziej zniszczone odcinki tej drogi – także na terenie gminy Białobrzegi. Czynimy starania o pozyskanie środków finansowych na ich realizację. – mówi wicestarosta Bartłomiej Kowalczyk.

Przy odbiorze robót obecni byli Wicestarosta Bartłomiej Kowalczyk, Naczelnik Wydziału Administracyjnego i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Białobrzegach Marcin Jagiełło, Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi Adam Bolek, inspektor nadzoru oraz przedstawiciel firmy wykonawczej.