LIII sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego w dniu 31 sierpnia 2022 roku (środa) o godz. 14.00

31 sierpnia, 2022 Wyłączono przez Marcin Cielebąk

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) zwołuję LIII sesję Rady Powiatu Białobrzeskiego w dniu 31 sierpnia 2022 roku (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/153/2017 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Białobrzeski zmienionej uchwałą Nr L/251/2018 Rady Powiatu Białobrzeskiego
    z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/153/2017 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Białobrzeski.
  3. Zamknięcie obrad sesji.