Kolejne inwestycje w Powiecie Białobrzeskim zakończone

26 sierpnia, 2015 Wyłączono przez admin

W drugim półroczu 2015 roku zakończono kolejne inwestycje drogowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Białobrzegach. Zakończone inwestycje współfinansowane zostały w większości z środków zewnętrznych. Roboty zakończone zostały w miejscowościach:

1. Kostrzyn – Jabłonna – odbudowano drogę zniszczoną w wyniku wiosennych podtopień oraz długotrwałego okresu deszczowego na odcinku 700 m.  Wykonano także odwodnienie głównego skrzyżowania w Kostrzynie. Część niezbędnych środków na odbudowę drogi przekazało Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wartość zadania opiewa na kwotę 167 625,63 tys. zł.

2. Błeszno – Zacharzów – wyremontowany został odcinek drogi powiatowej w gminie Radzanów na odcinku 3600 m. Starostwo otrzymało dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, tzw. “schetynówki”. Wartość całego zadania to 945 904,58 tys. zł.

3. Lekarcice – Nowy Przybyszew – łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 143 756,25 tys. zł, z czego 71 800,00 tys. zł powiat pozyskał z budżetu państwa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Planowana przebudowa drogi została wykonana na odcinku 850 m.


– Zrealizowane inwestycje spełniły oczekiwania mieszkańców, jak również podniosły komfort ich codziennego życia. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Białobrzeskiego to jedno z priorytetowych zadań realizowanych przez Zarząd Powiatu. Takie działania przyczyniają się do poprawy komfortu jazdy, zwiększają bezpieczeństwo na drogach oraz podnoszą rozwój gospodarczy – Starosta Białobrzeski Andrzej Oziębło.

Kolejną realizowaną inwestycją w Powiecie Białobrzeskim będzie budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 48 na odcinku Białobrzegi – Jasionna na jej pierwszym odcinku tj. od ul. Rzemieślniczej do ul. Brzozowej. Łączna wartość wykonywanych robót to kwota 654 115,02 zł. Powiat Białobrzeski oraz Miasto i Gmina Białobrzegi finansują tą inwestycję solidarnie w równych częściach.