Kolejna droga w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oddana do użytku!

30 listopada, 2020 Wyłączono przez admin

 

– Jedną z głównych obietnic, które złożyłem było wykorzystanie środków Funduszu Dróg Samorządowych w każdej gminie z terenu Powiatu Białobrzeskiego. Na ten moment zrealizowaliśmy inwestycje w gminie Stara Błotnica i gminie Radzanów. W 2021 roku planujemy inwestycje na terenie gminy Stromiec oraz gminy Białobrzegi. W kolejnych latach czas na gminy Wyśmierzyce i Promna. To ambitny plan, który przy wsparciu rządu mam nadzieję, uda się zrealizować. – mówi Starosta Białobrzeski Sylwester Korgul.

Inwestycja w gminie Radzanów polegała na przebudowie drogi powiatowej relacji Wojciechów – Młodynie Dolne. 1,25 – kilometrowy odcinek drogi przebiega przez dwie miejscowości: Bukówno i Kozłów. Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki zaangażowaniu środków z FDS, budżetu Powiatu Białobrzeskiego oraz gminy Radzanów.

Zakres inwestycji obejmował wykonanie nowej nawierzchni wraz z niezbędnymi poszerzeniami, wymianę dotychczasowych przepustów pod drogą, a także przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami gminnymi. Wzdłuż przebudowywanego odcinka wyczyszczono rowy melioracyjne, a także utwardzono zjazdy indywidualne i publiczne.

Odbiór techniczny drogi odbył się z udziałem osób, które przyczyniły się do jej przebudowy: Starosty Białobrzeskiego Sylwestra Korgula, Wicestarosty Bartłomieja Kowalczyka, Radnych Rady Powiatu Anny Dudkiewicz i Sylwestra Gajdy, Przewodniczącego Rady Gminy Radzanów Jarosława Sokołowskiego, Radnego Pawła Greli oraz Wójta Gminy Radzanów Sławomira Kruślińskiego.
Całość inwestycji kosztowała 630 046, 51zł, wkład własny Powiatu Białobrzeskiego wyniósł 123 400, 00zł a gminy Radzanów 108 527, 00 zł.