Powiat Białobrzeski beneficjentem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

9 grudnia, 2020 Wyłączono przez admin

W ramach naboru konkursowego ogłoszonego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Zarząd Powiatu złożył 3 wnioski, które uzyskały akceptację komisji oceniającej. – Przyznana kwota dofinansowania to 9 000 000 zł! Rekordowe i historyczne dofinansowanie dla Powiatu Białobrzeskiego. Radość Zarządu Powiatu jest ogromna! Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu. – mówi Starosta Białobrzeski Sylwester Korgul. Zarząd Powiatu wnioskował o pieniądze na realizację następujących zadań: . „MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W POWIECIE BIAŁOBRZESKIM: ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH (WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM) I POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG PUBLICZNYCH” „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ STROMIEC – SIEKLUKI NA DŁ. 4,1 KM” „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NA ODC. CHRUŚCIECHÓW – PIERZCHNIA (2,8 KM) ORAZ NA ODC. BUKÓWNO – MŁODYNIE DOLNE (1,7 KM)”- Myślę, że to naprawdę historyczna chwila. Rządowe środki przeznaczymy na zaplanowane inwestycje i co najważniejsze na chwilę obecną nie będziemy musieli angażować swoich środków własnych. Całość inwestycji zostanie pokryta z funduszy pozyskanych w ramach RFIL. To olbrzymi sukces dla Ziemi Białobrzeskiej. W byłym województwie radomskim jesteśmy powiatem, który uplasował się na 2 miejscu (wraz z Powiatem Przysuskim), biorąc pod uwagę najwyższe kwoty dofinansowań – mówi Starosta Białobrzeski Sylwester Korgul. Zarząd Powiatu Białobrzeskiego składa podziękowania Prezesowi Rady Ministrów i Parlamentarzystom, którzy wspierali starania o przyznanie środków.

obrazek