Zmiany w bezpośredniej obsłudze mieszkańców

26 marca, 2021 Wyłączono przez admin

Starosta Białobrzeski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi informują, że w związku z wystąpieniem pozytywnych wyników na obecność wirusa SARS-CoV-2 pośród pracowników Starostwa Powiatowego w Białobrzegach od dnia 29 marca 2021 r. wprowadza się następujące ograniczenia w bezpośredniej obsłudze mieszkańców w Starostwie Powiatowym w Białobrzegach oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach:

➡️ dokumenty urzędowe, wnioski i pisma przyjmowane będą poprzez urnę podawczą wystawioną w wejściu głównym do budynku;

➡️ sprawy pilne, niemożliwe do realizacji elektronicznie, będą realizowane w Urzędzie po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem merytorycznym.

➡️ kontakt z pracownikami poszczególnych wydziałów możliwy jest pod poniższymi numerami telefonów lub za pomocą poczty elektronicznej:

STAROSTA
Sylwester Korgul
Łączy sekretariatsekretariat@bialobrzegipowiat .pl
WICESTAROSTA
Bartłomiej Kowalczyk
Łączy sekretariatsekretariat@bialobrzegipowiat .pl
      SEKRETARZ
Małgorzata Luciak
(48) 613-34-14 w. 106 sekretarz@bialobrzegipowiat.pl

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

NACZELNIK
Grażyna Osowska
(48) 613-34-14 w. 127
(48) 613-22-30,
    komunikacja@bialobrzegipowiat.pl
Sala obsługi interesanta(48 )613-34-14 w. 128    komunikacja@bialobrzegipowiat.pl

WYDZIAŁ EDUKACJI, ZDROWIA, KULTURY I SPORTU

p.o. NACZELNIKA
Grażyna Wieteska
(48) 613-34-14 w. 112           g.wieteska@bialobrzegipowiat.pl

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY I ROZWOJU

NACZELNIK
Marcin Jagiełło
(48) 613-34-14 w. 124                      m.jagiello@bialobrzegipowiat.pl

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH

NACZELNIK
Józef Cąkała
(48) 613-34-14 w. 121
(48) 613-03-70
                            kryzys@bialobrzegipowiat.pl

WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

NACZELNIK
Magdalena Chmielewska
(48) 613-34-14 w. 123                  ros@bialobrzegipowiat.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY/ ŻEROMSKIEGO 84

NACZELNIK
Elżbieta Szczechowska
tel. (48) 613-35-03 w. 22e.szczechowska@bialobrzegipowiat.pl

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI

GEODETA POWIATOWY

Jolanta Wardecka
(48) 613-23-08 w. 20
(48) 613-31-86 w. 20
geodetapowiatowy@bialobrzegipowiat.pl

WYDZIAŁ FINANSOWY

SKARBNIK POWIATU

Bogdan Głowacki
(48) 613-34-14 w. 118                 finanse@bialobrzegipowiat .pl

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

Kamila Rudecka(48) 613-34-14 w. 109                               rzecznik@bialobrzegipowiat.pl