obraz

Zaproszenie na XLV sesję Rady Powiatu Białobrzeskiego w dniu 5 stycznia 2022 roku (środa) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9

5 stycznia, 2022 Wyłączono przez admin

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz.) zwołuję nadzwyczajną XLV sesję Rady Powiatu Białobrzeskiego w dniu 5 stycznia 2022 roku (środa) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
  3. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2022 – 2031.
  4. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Białobrzeskiego
    na 2022 rok.
  5. Zamknięcie obrad sesji.