obraz

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Białobrzeskiego – 16 lutego 2021 roku o godz. 13:00

12 lutego, 2021 Wyłączono przez admin

OGŁOSZENIE

             Zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Białobrzeskiego, które odbędzie się w dniu 16 lutego 2021 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach.

  Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Zapoznanie się ze stanowiskiem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych
  w Białobrzegach Pana Andrzeja Adamca oraz Komendanta Powiatowego Policji
  w Białobrzegach Pana Jacka Sułeckiego w sprawie petycji złożonej w dniu
  27 listopadzie 2020 r. dotyczącej likwidacji dwóch progów podrzutowych umiejscowionych przy ulicy 11 Listopada w Białobrzegach.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie posiedzenia.