Zaproszenie na posiedzenie Komisji Promocji, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Białobrzeskiego – 15 marca 2021 roku o godz. 11:00

11 marca, 2021 Wyłączono przez admin

OGŁOSZENIE

         Zapraszam na posiedzenie Komisji Promocji, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Białobrzeskiego, które odbędzie się w dniu 15 marca 2021 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego Białobrzegach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 3. Zapoznanie z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Białobrzegach.
 4. Zapoznanie z funkcjonowaniem PCPR w Białobrzegach.
  5.Przedstawienie kalendarza imprez kulturalnych i sportowych na rok 2021.
  Realizacja kalendarza w roku 2020.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Białobrzeskiego.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Białobrzeski.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie posiedzenia.