Umowa na modernizację oczyszczalni ścieków w DPS w Niedabylu podpisana

26 stycznia, 2021 Wyłączono przez admin

W dniu 26 stycznia w DPS w Niedabylu odbyło się podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków polegająca na wymianie urządzeń i wyposażenia technologicznego na terenie DPS w Niedabylu”. W podpisaniu umowy udział wzięli Starosta Białobrzeski Sylwester Korgul, Wicestarosta Bartłomiej Kowalczyk, Naczelnik Wydziału Administracyjnego i Rozwoju Marcin Jagiełło, Dyrektor DPS w Niedabylu Arkadiusz Śliwa, inspektorzy nadzoru Józef Rejmak i Zdzisław Partycki oraz przedstawiciel wykonawcy, firmy ARBUD Spółka z o.o. Spółka komandytowa.

– Konieczność przeprowadzenia modernizacji wynika ze złego stanu technicznego oczyszczalni, co zagraża środowisku naturalnemu i bezpieczeństwu jednostki. Prace przygotowawcze do inwestycji rozpoczęto już w 2018 r. Jednak, jak  pokazał przeprowadzony przez nas audyt, opracowana wówczas dokumentacja zawierała istotne błędy. Jednym z podstawowych wad projektu było niedostosowanie zaproponowanych rozwiązań do specyfiki funkcjonowania tego typu placówki. Dlatego, chcąc przystąpić do realizacji inwestycji, należało przygotować nową dokumentację. Dziś możemy śmiało powiedzieć, że przed nami  ostatnia prosta i już wkrótce DPS będzie mógł korzystać z unowocześnionej oczyszczalni ścieków – podkreśla Starosta Białobrzeski Sylwester Korgul.

W ramach inwestycji zostaną wykonane prace modernizacyjne pompowni ścieków oraz oczyszczalni ścieków, w tym przede wszystkim demontaż starego i montaż nowego zbiornika, a także prace dodatkowe wewnątrz budynku oczyszczalni, takie jak m.in. naprawa tynków, malowanie ścian, wymiana instalacji elektrycznej. Ponadto zadanie obejmuje również roboty towarzyszące na zewnątrz budynku związane z montażem nowych rurociągów.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 398 601,35 zł. Środki na realizację zadania pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Prace budowlane rozpoczną się latem i potrwają do końca września 2021 r.