Przebudowa drogi powiatowej relacji Stromiec – Wyborow w miejscowosci Boze.

Starosta Białobrzeski Sylwester Korgul oraz Wicestarosta Bartłomiej Kowalczyk podpisali umowę na przebudowę drogi powiatowej relacji Stromiec – Wyborów w miejscowości Boże.

31 marca, 2023 Wyłączono przez admin

Zakres inwestycji będzie obejmował m.in.:  ułożenie asfaltu wraz z chodnikiem na odcinku o długości 1 km (od szkoły do skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Augustowa), budowę wyniesionego przejścia dla pieszych przy szkole oraz wykonanie niezbędnych elementów odwadniających drogę.

Przebudowa odcinka drogi powiatowej zostanie zrealizowana w ramach pozyskanej przez Powiat Białobrzeski rządowej dotacji w ramach programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość dofinansowania to 70%.

Wykonawcą została firma „DADO” Mateusz Prasek. Koszt inwestycji 1 297 443,26 zł. Wkład własny do inwestycji zagwarantowany został przez Gminę Stromiec oraz Powiat Białobrzeski.

Podczas podpisania umowy obecni byli również Wójt Gminy Stromiec Krzysztof Stykowski, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych Andrzej Adamiec oraz Skarbnik Powiatu

Bogdan Głowacki.