Spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem wicewojewody mazowieckiego

19 lutego, 2021 Wyłączono przez admin

17 lutego br. pod przewodnictwem Starosty Białobrzeskiego Sylwestra Korgula oraz Wicewojewody Mazowieckiego Artura Standowicza w Starostwie Powiatowym w Białobrzegach odbyło się spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 
W naradzie udział wzięli burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu, przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji, Wód Polskich oraz Wojsk Obrony Terytorialnej.

Podczas spotkania dyskutowano nt. obecnej sytuacji w korycie rzeki Pilicy oraz stanu przygotowania poszczególnych gmin i odpowiednich służb do przeciwdziałania zagrożeniu powodziowemu. Ze strony włodarzy padały zapewnienia, że poziom wód objęto stałym monitoringiem, a cała sytuacja na tym etapie jest pod kontrolą. Przedstawiciele obecnych na sali służb podkreślali konieczność zachowania spokoju, jak również potwierdzili swoją gotowość do szybkiej interwencji celem wsparcia gmin w obliczu ewentualnego zagrożenia.

Spotkanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego poprzedziła wizyta Starosty Białobrzeskiego Sylwestra Korgula oraz Wicewojewody Mazowieckiego Artura Standowicza na terenach nadpilicznych.