Rezerwaty

Rezerwaty, pomniki przyrody

Tren powiatu białobrzeskiego położony w dolinie Pilicy jest terenem o rolniczym charakterze. Brak dużych zakładów przemysłowych powoduje że środowisko przyrodnicze jest mało zdegradowane. Walory przyrodnicze jako obszaru wodno – błotnego, bogactwo rzadkiej roślinności, ptactwa lęgowego i przelotnego, zostały docenione już w 1983 roku zatwierdzeniem obszaru jako Strefę Krajobrazu Chronionego – „Dolina Pilicy i Drzewiczki”. Oprócz tego na terenie powiatu znajdują się dwa rezerwaty przyrody.

 1. Rezerwat Majdan znajduje się w leśnictwie Turno gmina Stromiec i zajmuje powierzchnię około 51 hektarów. Utworzony został w celu zachowania zbiorowisk łęgowych oraz grądu niskiego z wielogatunkowymi drzewostanami pochodzenia naturalnego. Nazwa rezerwatu pochodzi od nazwy uroczyska leśnego „Majdan” w którym się znajduje. Majdanami nazywano miejsca na których znajdowały się piece do wypalania węgla drzewnego, produkcji smoły, dziegciu i potażu. Kompleks Majdan reprezentuje szczątkową pozostałość po dawnej Puszczy Stromieckiej.
 2. Rezerwat Starodrzew Dobieszyński znajduje się w leśnictwie Ksawerów gmina Stromiec i zajmuje powierzchnię około 9 hektarów. Utworzony w celu zachowania unikalnego fragmentu Puszczy Stromieckiej. Nazwa rezerwatu pochodzi od wieku chronionego obiektu. Obejmuje zbiorowisko boru mieszanego ze starodrzewem dębowo – sosnowym naturalnego pochodzenia. Rezerwat położony jest w pobliżu osady Dobieszyn i obejmuje najstarsze drzewostany dawnej Puszczy Stromieckiej o charakterze puszczańskim. W pobliżu granicy powiatu białobrzeskiego (Wyśmierzyce) na terenie nadleśnictwa Grójec znajduje się rezerwat „Sokół:. Zajmuje on powierzchnię 111,61 hektara i utworzony został w celu zachowania zespołu leśnego o charakterze naturalnym z panującym jesionem wyniosłym. Występują rzadkie rośliny chronione: wawrzynek wilczełyko i kilka gatunków storczyków. Swoje gniazda mają bocian czarny i trzmielojad. Według rozporządzenia wojewody mazowieckiego (10 z 31 stycznia 2001) na terenia powiatu znajduje się kilkadziesiąt pomników przyrody. Najliczniejszą grupę stanowią drzewa, zgromadzone głównie w podworskich parkach oraz lasach dawnej Puszczy Stromieckiej.
 3. park zabytkowy w Suchej gmina Białobrzegi w którym rośnie 16 drzew w wieku od 150 do 250 lat.7 sztuk dębu szypułkowego, 6 sztuk jesionu wyniosłego oraz 2 olsze czarne.
 4. park zabytkowy w Stawiszynie gmina Białobrzegi w którym rosną 3 dęby szypułkowe w wieku 160, 250, 500 lat oraz jeden klon zwyczajny w wieku 90 lat.
 5. nadleśnictwo Dobieszyn gmina Stromiec rosną 3 buki pospolite w wieku 160 lat
 6. plac przykościelny w Bukownie gmina Radzanów na którym rośnie wiąz szypułkowy w wieku 200 lat
 7. aleja dwustronna wzdłuż trasy 77 Warszawa – Kraków od Siekluk gmina Stara Błotnica do Białobrzegów gdzie rośnie 81 sztuk 160 letnich sosen pospolitych oraz 16 sztuk dębu szypułkowego w wieku 160 lat
 8. nadleśnictwo Dobieszyn gmina Stromiec dąb szypułkowy w wieku 210 lat tzw. „Dąb Kościuszki”
 9. gmina Wyśmierzyce nadleśnictwo Grójec 2 sztuki dębu szypułkowego w wieku 200 lat i trzy sztuki w wieku 300 lat, sosna pospolita w wieku 160 lat
 10. Kostrzyn gmina Wyśmierzyce sosna pospolita w wieku 200 lat.

Ponadto jako pomniki przyrody nieożywionej znajdują się 4 głazy narzutowe:

 1. Kamień gmina Białobrzegi – granit rapakiwi z dużymi skaleniami o największym obwodzie l Om. i wysokości l,5m
 2. nadleśnictwo Dobieszyn gmina Stromiec-granit różowy o obwodzie 8,7m i wysokości l,5m.
 3. Wyśmierzyce w lesie na północny-zachód od zabudowań granit różowy o największym obwodzie 9,0m. i wysokości
 4. Zimna Woda na obrzeżu lasu wsi Stamirowice-granit rapakiwi różowy o obwodzie 11,Om. i wysokości l,Om.