PROJEKT ZDALNA SZKOŁA

obrazek

W odpowiedzi na ogłoszenie Centrum Projektów Polska Cyfrowa Powiat Białobrzeski złożył wniosek w ramach Konkursu Grantowego zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. W wyniku pozytywnej oceny pozyskaliśmy grant w wysokości 69 844,32 zł, za który zakupiliśmy 26 laptopów. Sprzęt komputerowy został przekazany dwóm szkołom, dla których Powiat Białobrzeski jest organem prowadzącym. Dziesięć laptopów otrzymało Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach, szesnaście trafiło do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białobrzegach. Laptopy zostały przekazane uczniom na czas zdalnego nauczania w okresie pandemii COVID-19.

Projekt grantowy realizowany we współpracy z CPPC pozwolił w prosty i szybki sposób pozyskać dodatkowe środki finansowe na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. W czasie epidemii dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości nauki zdalnej jest jednym ze sztandarowych działań prewencyjnych.