obraz

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Białobrzeskiego

4 stycznia, 2022 Wyłączono przez admin

Zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Białobrzeskiego, które odbędzie się w dniu 10 stycznia 2022 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Analiza petycji Fundacji im. Nikoli Tesli dotyczącej wniosku o wydanie zakazu stosowania „maseczek ochronnych”, stosowania Kwarantann i izolacji medycznej oraz stosowania „szczepionek” Mrna na terenie podległych miejscowości.
  4. Sformułowanie wniosków i stanowisko Komisji w sprawie petycji.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia