pomocdlaukrainy

obrazek

Pomoc dla obywateli Ukrainy w Powiecie Białobrzeskim

-infolinia obsługująca formularze zgłoszeniowe 509 649 079

-numer Powiatowego Rzecznika Konsumentów 48 6133414 wew. 109


FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE


Powiat Białobrzeski uprzejmie prosi o nie wypełnianie formularzy osoby które zgłosiły chęć przyjęcia osób w bazach prowadzonych przez inne urzędy miast i gmin.

LINKI

Punkt kontaktowy Urzędu Pracy w Białobrzegach

Gminne Centrum Pomocy dla Ukrainy

Pomagamukrainie.gov.pl

Białobrzegi dla Ukrainy

Przygotowana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej informacja dla uchodźców z Ukrainy.

Bezpłatna pomoc prawna dla ofiar wojny

Linki do stron Urzędu do Spraw Cudzoziemców:

POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY

Помощь для граждан Украины

Infolinia Urząd do Spraw Cudzoziemców dla osób potrzebujących pomocy. Aby uzyskać informacje, w zakresie m.in.: punktów recepcyjnych, czy ogólnych warunków i zasad wjazdu i pobytu w Polsce należy zadzwonić pod numer: +48 47 721 75 75.