Numery telefonów

WYDZIAŁY MIESZCZĄCE SIĘ PRZY PLAC ZYGMUNTA STAREGO 9

STAROSTA I WICESTAROSTA / I PIĘTRO

STAROSTA
Sylwester Korgul
Łączy sekretariatsekretariat@bialobrzegipowiat .pl
WICESTAROSTA
Bartłomiej Kowalczyk
Łączy sekretariatsekretariat@bialobrzegipowiat .pl

SEKRETARIAT / I PIĘTRO

SEKRETARIAT
Agnieszka Nadgrodkiewicz
(48) 613-34-14
(48) 613-34-20 – fax
sekretariat@bialobrzegipowiat .pl

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU / I PIĘTRO / NACZELNIK PARTER

NACZELNIK
Agnieszka Głowacka
(48) 613-34-14 w. 120geologpowiatowy@bialobrzegipowiat.pl

SEKRETARZ

SEKRETARZ
Agnieszka Głowacka
(48) 613-34-14 w. 120sekretarz@bialobrzegipowiat.pl

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI / PARTER

NACZELNIK
Grażyna Osowska
(48) 613-34-14 w. 127
(48) 613-22-30,
komunikacja@bialobrzegipowiat.pl
Sala obsługi interesanta(48 )613-34-14 w. 128komunikacja@bialobrzegipowiat.pl

WYDZIAŁ EDUKACJI, ZDROWIA, KULTURY I SPORTU / II PIĘTRO

NACZELNIK
Grażyna Wieteska
(48) 613-34-14 w. 112g.wieteska@bialobrzegipowiat.pl

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY I ROZWOJU / II PIĘTRO

NACZELNIK
Marcin Jagiełło
(48) 613-34-14 w. 124m.jagiello@bialobrzegipowiat.pl

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH / II PIĘTRO

NACZELNIK
Beata Syta
(48) 613-34-14 w. 121
(48) 613-03-70
kryzys@bialobrzegipowiat.pl

WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA / II PIĘTRO

NACZELNIK
Magdalena Chmielewska
(48) 613-34-14 w. 123ros@bialobrzegipowiat.pl

WYDZIAŁ FINANSOWY

SKARBNIK POWIATU
Bogdan Głowacki
(48) 613-34-14 w. 118
finanse@bialobrzegipowiat .pl

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

Agnieszka Nadgrodkiewicz(48) 613-34-14 rzecznik@bialobrzegipowiat.pl


WYDZIAŁY MIESZCZĄCE SIĘ PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 84

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
I PIĘTRO

NACZELNIK
Elżbieta Szczechowska
tel. (48) 613-35-03 w. 22e.szczechowska@bialobrzegipowiat.pl

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI
II PIĘTRO

GEODETA POWIATOWY
Jolanta Wardecka
(48) 613-23-08 w. 20
(48) 613-31-86 w. 20
geodetapowiatowy@bialobrzegipowiat.pl