Jednostki powiatu

Instytucje

Urzędy i instytucjeadrestelefon
Powiatowy Urząd Pracyul. Składowa 5tel.613-24-80
tel.613-43-80
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Krakowska 28tel.613-23-60
Powiatowy Zarząd Dróg  Publicznychul. Kościelna 103tel.613-23-38
Powiatowe Centrum Pomocy RodziniePl. Krakowska 28tel.360-02-24
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanegoul. Żeromskiego 84tel.613-35-03
Powiatowy Inspektorat Weterynaryjnyul. Żeromskiego 84tel.613-47-78
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnejul. Spacerowa10tel.613-27-50
Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegachul. Targowicka 3tel.613-26-64
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Stanisława Staszica
ul. Żeromskiego 86tel.613-27-10
Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznaul. Żeromskiego 84tel.613-30-78
Powiatowa Biblioteka Publicznaul. Krakowska 56tel.613-24-35
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejul. Żeromskiego 84tel.613-31-86