Gmina Wyśmierzyce

obrazek

Gmina Wyśmierzyce

  • Gmina miejsko-wiejska
  • Wyśmierzyce miasto, liczba ludności: 879
  • Powierzchnia gminy: 104km2
  • Liczba ludności gminy: 2965
  • Sołectwa: 12
  • Miejscowości: 21
  • Gęstość zaludnienia: 28 os/km2
  • Współczynnik feminizacji: 92,5
  • Stopa bezrobocia: 13,0%

Urząd Miasta I Gminy w Wyśmierzycach
Ul. A. Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce
Tel. (48) 615 70 03

strona internetowa