Dzień Przedsiębiorczości w Powiecie Białobrzeskim

24 marca, 2023 Wyłączono przez admin

Młodzi adepci administracji odwiedzili dziś Starostwo Powiatowe w Białobrzegach. W ramach Dnia Przedsiębiorczości uczniowie Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach poznali specyfikę pracy urzędnika samorządowego, a także zakres zadań realizowanych przez poszczególne wydziały i jednostki organizacyjne Powiatu Białobrzeskiego.

Dzień Przedsiębiorczości to ogólnopolski projekt, który ma za cel sprzyjać podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

* odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne,

* zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,

* pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,

* doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,

* zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Uczniowie spotkali się z przedstawicielami Zarządu Powiatu: Starostą Sylwestrem Korgulem oraz Wicestarostą Bartłomiejem Kowalczykiem, a także Sekretarzem Powiatu Agnieszką Głowacką oraz Naczelnikiem Wydziału Edukacji Grażyną Wieteską.

Na zakończenie jednodniowej praktyki uczniowie otrzymali certyfikaty i upominki promocyjne.