Kategoria: Komunikaty i ostrzeżenia

12 sierpnia, 2022 Wyłącz

Mazowiecki Konkurs Fotografii
Kulinarnej”

przez Marcin Cielebąk

Samorząd Województwa Mazowieckiego po raz piaty organizuje “Mazowiecki Konkurs FotografiiKulinarnej”. Głównym celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat mazowieckich produktówtradycyjnych…