Baza sportowa w szkołach powiatu białobrzeskiego

dokumenty

NajwiÄ™ksze wydarzenia sportowe, w których Starostwo jest patronem  i fundatorem nagród

15 rozgrywek sportowych eliminacji powiatowych szkół podstawowych

11 rozgrywek sportowych eliminacji powiatowych szkół gimnazjalnych

6 rozgrywek sportowych eliminacji powiatowych szkół ponadgimnazjalnych

32 imprezy sportowe rangi eliminacji powiatowych

NajwiÄ™ksza impreza sportowa organizowana przez Starostwo Powiatowe w BiaÅ‚obrzegach to 3 dniowe Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce, które odbywajÄ… siÄ™ na stadionie miejskim w BiaÅ‚obrzegach.

Sponsor:  firma ,,Zbyszkoâ€

Ilość startujących: około 550 osób

KolejnÄ… imprezÄ…,  co do wielkoÅ›ci sÄ… Mistrzostwa Powiatu w indywidualnych biegach przeÅ‚ajowych.
W zawodach tych co roku bierze udziaÅ‚ okoÅ‚o 210 zawodników.

Na staÅ‚e w Powiatowym Kalendarzu WydarzeÅ„ Sportowych sÄ… ujÄ™te Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w Sztafetowych Biegach PrzeÅ‚ajowych. W sztafetach szkolnych startujÄ… 10-cio osobowe drużyny.

Dużą imprezÄ… ze wspaniaÅ‚ymi nagrodami rzeczowymi dla każdego uczestnika jest Turniej BezpieczeÅ„stwa Ruchu Drogowego, współorganizowany z PowiatowÄ… KomendÄ… Policji w BiaÅ‚obrzegach. W zawodach tych przeciÄ™tnie co roku bierze udziaÅ‚ okoÅ‚o 70 zawodników.

REGULAMIN I WYNIKI MISTRZOSTW POWIATU BIAÅOBRZESKIEGO W LEKKIEJ ATLETYCE SZKÓŠPODSTAWOWYCH, SZKÓŠGIMNAZJALNYCH i SZKÓŠPONADGIMNAZJALNYCH


Terminarz zawodów sportowych w roku 2019/2020