Dofinansowanie ze środków PFRON – moduł IV

28 grudnia, 2021 Wyłączono przez admin
obrazek
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
MODUŁ IV PROGRAMU „POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI”
DOFINANSOWANIE – 99.420 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA – 99.420 ZŁ

Głównym celem Programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi.
Powiat Białobrzeski realizuje zadanie w postaci:
a) Świadczenia pomocy psychologicznej, psychiatrycznej i wsparcia rozwojowego dla osób niepełnosprawnych albo rodziny osoby z niepełnosprawnością – przeciętnie 10 godzin na osobę, w tym w formie punktu informacyjno-konsultacyjnego.
b) Organizowania aktywności w celu poprawy kondycji osób niepełnosprawnych – w tym nordic walking, gimnastyka, joga, inhalacje uzdrowiskowe, basen i aqua aerobik – przeciętnie 10 godzin na osobę.
c) Organizowania aktywności w celu poprawy kondycji psychicznej i zdrowotnej – w tym zwiedzanie atrakcji turystycznych, wyjścia do instytucji kultury, zwiedzanie muzeów, seanse teatralne i filmowe, gry terenowe i rekreacyjne – minimum 1 wyjazd aktywizacyjny na osobę.
d) Dostarczenia osobom niepełnosprawnym paczek żywnościowych oraz innych artykułów pierwszej potrzeby – minimum 1 komplet na osobę.
e) Zakup środków ochrony osobistej – minimum 1 komplet na osobę.
f) Transport na zajęcia pomocy psychologicznej, poprawy kondycji oraz opieki całodobowej w formie wyjazdowej – minimum 1 wyjazd na osobę.
Usługami w ramach programu objęto 37 osób z niepełnosprawnościami – w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz 15 opiekunów osób z niepełnosprawnością.