Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Przetargi

 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1616W Goszczyn-Daltrozów od km 4+656 do km 7+837 i drogi powiatowej nr 1106W Jasieniec-Promna od km 10+832 do km 17+783”
Pytanie i odpowiedź dotycząca przetargu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1616W Goszczyn-Daltrozów od km 4+656 do km 7+837 i drogi powiatowej nr 1106W Jasieniec-Promna od km 10+832 do km 17+783”- 18012017
Zmiana ogłoszenia do przetargu "Przebudowa drogi powiatowej nr 1616W Goszczyn-Daltrozów od km 4+656 do km 7+837 i drogi powiatowej nr 1106W Jasieniec-Promna od km 10+832 do km 17+783"-ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Pytanie i odpowiedź do przetargu Przebudowa drogi powiatowej nr 1616W Goszczyn-Daltrozów od km 4+656 do km 7+837 i drogi powiatowej nr 1106W Jasieniec-Promna od km 10+832 do km 17+783- 17.01.2017
Pytanie i odpowiedź do przetargu pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 1616W Goszczyn-Daltrozów od km 4+656 do km 7+837 i drogi powiatowej nr 1106W Jasieniec-Promna od km 10+832 do km 17+783, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1616W Goszczyn-Daltrozów od km 4+656 do km 7+837 i drogi powiatowej nr 1106W Jasieniec-Promna od km 10+832 do km 17+783"
ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU dotyczącego przetargu p.n.Przebudowa drogi powiatowej nr 1616W Goszczyn-Daltrozów od km 4+656 do km 7+837 i drogi powiatowej nr 1106W Jasieniec-Promna od km 10+832 do km 17+783
Przebudowa drogi powiatowej nr 1616W Goszczyn-Daltrozów od km 4+656 do km 7+837 i drogi powiatowej nr 1106W Jasieniec-Promna od km 10+832 do km 17+783
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Sukcesywne Dostawy Artykułów Spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Sukcesywne Dostawy Artykułów Spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu
Sukcesywne Dostawy Artykułów Spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu
Zapytanie ofertowe na zakup paliwa płynnego dla pojazdów służbowych Powiatu Białobrzeskiego
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn. Remont boiska sportowego wielofunkcyjnego przy hali sportowej w Białobrzegach
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji pod nazwą: Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Białobrzeskiego na lata 2008–2011 z uwzględnieniem lat 2012–2015: - za lata 2013 - 2014
Zapytanie i odpowiedź dotyczące przetargu pn.„Remont boiska sportowego wielofunkcyjnego przy hali sportowej w Białobrzegach”
Zapytanie i odpowiedź dotyczące przetargu „Remont boiska sportowego wielofunkcyjnego przy hali sportowej w Białobrzegach”
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczące przetargu nieograniczonego pn.Remont boiska sportowego wielofunkcyjnego przy hali sportowej w Białobrzegach
Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. „Dostawa oraz instalacja Internetu w ramach kontynuacji realizacji projektu pod nazwą „Stop wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Białobrzeskim”
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.Remont boiska sportowego wielofunkcyjnego przy hali sportowej w Białobrzegach
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. Dostawa oraz instalacja Internetu w ramach kontynuacji realizacji projektu pod nazwą „Stop wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Białobrzeskim” oznaczonego numerem AR.272.5.2015
Odpowiedzi na pytania do przetargu dla zadania Przetarg nieograniczony na dostawę oraz instalację Internetu w ramach kontynuacji realizacji projektu pod nazwą „Stop wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Białobrzeskim”
Przetarg nieograniczony na dostawę oraz instalację Internetu w ramach kontynuacji realizacji projektu pod nazwą „Stop wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Białobrzeskim”
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentu: Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Powiatu Białobrzeskiego na lata 2016-2025 r.
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz audytu energetycznego dla zadania: „Kompleksowa modernizacja budynku ZOZ-ów przy ul. Spacerowej 10 w Białobrzegach”
ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO-dotyczy zamówienia na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białobrzegach, a także odbiór tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku, ich złomowanie lub utylizację
Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentu: Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Powiatu Białobrzeskiego na lata 2016-2025
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na: Dostawę dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych wraz z automatycznym powiadomieniem o ich odbiorze w Starostwie Powiatowym w Białobrzegach
Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białobrzegach, a także odbiór tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku, ich złomowanie lub utylizację
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. Świadczenie usługi szkoleniowej w projekcie pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim AR.272.3.2015.
Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania pn. Świadczenie usługi szkoleniowej w projekcie pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA OFERT DLA CZĘŚCI NR 1 ZADANIA PN. ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ W PROJEKCIE PT. SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POWIECIE BIAŁOBRZESKIM.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DLA CZĘŚCI NR: 18 ZADANIA PN. ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ W PROJEKCIE PT. SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POWIECIE BIAŁOBRZESKIM.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA OFERT DLA CZĘŚCI NR 8,9,10,13,15,19,20,21,22,23,28,38,39,46,50,52 ZADANIA PN. ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ W PROJEKCIE PT. SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POWIECIE BIAŁOBRZESKIM.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DLA CZĘŚCI NR: 47,48,49,53,54 ZADANIA PN. ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ W PROJEKCIE PT. SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POWIECIE BIAŁOBRZESKIM.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA OFERT DLA CZĘŚCI NR 3,4,5,11,12,14,16,17,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,51 ZADANIA PN. ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ W PROJEKCIE PT. SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POWIECIE BIAŁOBRZESKIM.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.Sukcesywne Dostawy Artykułów Spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA ZADANIA PN. ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ W PROJEKCIE PT. SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POWIECIE BIAŁOBRZESKIM DLA CZĘŚCI NR 2 , 6 i 7.
Odpowiedź na pytanie do przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usługi szkoleniowej w projekcie pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim.
Sprostowanie do Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Dostawa laptopów, routerów, oprogramowania wraz z instalacją, usługą serwisową i modernizacją sprzętu w ramach realizacji projektu pod nazwą „Stop wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Białobrzeskim” oznaczonego numerem 5/POIG-8.3/2014
Sprostowanie do Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Dostawa oraz instalacja Internetu w ramach realizacji projektu pod nazwą „Stop wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Białobrzeskim” oznaczonego numerem 6/POIG-8.3/2014.
Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania pn. Świadczenie usługi szkoleniowej w projekcie pn. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Dostawa laptopów, routerów, oprogramowania wraz z instalacją, usługą serwisową i modernizacją sprzętu w ramach realizacji projektu pod nazwą „Stop wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Białobrzeskim” oznaczonego numerem 5/POIG-8.3/2014
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Dostawa oraz instalacja Internetu w ramach realizacji projektu pod nazwą „Stop wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Białobrzeskim” oznaczonego numerem 6/POIG-8.3/2014.
Sukcesywne Dostawy Artykułów Spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu
Uzupełnienia do odpowiedzi na pytania w postepowaniu pn. Dostawa oraz instalacja Internetu w ramach realizacji projektu pod nazwą "Stop wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Białobrzeskim".
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pn. Dostawa oraz instalacja Internetu w ramach realizacji projektu pod nazwą "Stop wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Białobrzeskim". ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dla postępowania pn. Dostawa oraz instalacja Internetu w ramach realizacji projektu pod nazwą "Stop wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Białobrzeskim" - kolejna zmiana terminu składania ofert.
Odpowiedzi na pytania w postepowaniu pn. Dostawa oraz instalacja Internetu w ramach realizacji projektu pod nazwą "Stop wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Białobrzeskim".
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dla postępowania pn. Dostawa oraz instalacja Internetu w ramach realizacji projektu pod nazwą "Stop wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Białobrzeskim" - zmiana terminu składania ofert.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dla postępowania pn. Dostawa oraz instalacja Internetu w ramach realizacji projektu pod nazwą "Stop wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Białobrzeskim".
Ogłoszenie o zamówieniu dla postępowania pn. Dostawa oraz instalacja Internetu w ramach realizacji projektu pod nazwą "Stop wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Białobrzeskim".
Odpowiedzi na pytania do przetargu dla zadania pn. Dostawa laptopów, routerów, oprogramowania wraz z instalacją, usługą serwisową i modernizacją sprzętu w ramach realizacji projektu pod nazwą „Stop wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Białobrzeskim”.
Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie pn. "Zakup energii elektrycznej dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Białobrzeskiego" oznaczonego numerem ORG.272.2.2014
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup energii elektrycznej dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Białobrzeskiego
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. "Zakup energii elektrycznej dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Białobrzeskiego".
Zmiana terminu składania ofert dla postępowania pn. Dostawa laptopów, routerów, oprogramowania wraz z instalacją, usługą serwisową i modernizacją sprzętu w ramach realizacji projektu pod nazwą „Stop wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Białobrzeskim”.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dla zadania pn. Dostawa laptopów, routerów, oprogramowania wraz z instalacją, usługą serwisową i modernizacją sprzętu w ramach realizacji projektu pod nazwą „Stop wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Białobrzeskim”.
Odpowiedzi na pytania do przetargu pn. Dostawa laptopów, routerów, oprogramowania wraz z instalacją, usługą serwisową i modernizacją sprzętu w ramach realizacji projektu pod nazwą „Stop wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Białobrzeskim”.
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Białobrzeskiego
Informację o wyniku przeprowadzonego IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Kamień gmina Białobrzegi, oznaczonej jako działka Nr 121/2.
Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania pn. "Dostawa laptopów, routerów, oprogramowania wraz z instalacją, usługą serwisową i modernizacją sprzętu w ramach realizacji projektu pod nazwą "Stop wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Białobrzeskim"."
IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Kamień gmina Białobrzegi, stanowiącej własność Skarbu Państwa
Informację o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Kamień gmina Białobrzegi, oznaczonej jako działka Nr 121/2.
Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Białobrzegi gmina Białobrzegi, oznaczonej jako działka Nr 3/3.
Wynik II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Kamień gmina Białobrzegi
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Zorganizowanie 10-dniowego wyjazdu aktywizacyjno-rehabilitacyjno-integracyjnego obejmującego trening kompetencji i umiejętności społecznych oraz rehabilitację zdrowotną dla 24 osób niepełnosprawnych i 9 opiekunów oraz 2 osoby kadry w związku z realizacją przez PCPR projektu systemowego Aktywizacja szansą
Starosta Białobrzeski ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Kamień gmina Białobrzegi
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY zorganizowanie 10-dniowego wyjazdu aktywizacyjno-rehabilitacyjno-integracyjnego obejmującego trening kompetencji i umiejętności społecznych oraz rehabilitację zdrowotną dla 24 osób niepełnosprawnych i 9 opiekunów oraz 2 osoby kadry w związku z realizacją przez PCPR projektu systemowego „Aktywizacja szansą”
Zorganizowanie 10-dniowego wyjazdu aktywizacyjno-rehabilitacyjno-integracyjnego obejmującego trening kompetencji i umiejętności społecznych oraz rehabilitację zdrowotną dla 24 osób niepełnosprawnych i 9 opiekunów oraz 2 osoby kadry w związku z realizacją przez PCPR projektu systemowego „Aktywizacja szansą”
Starosta Białobrzeski ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Białobrzegi gmina Białobrzegi
II przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Kamień gmina Białobrzegi, stanowiącej własność Skarbu Państwa
Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Kamień gmina Białobrzegi, oznaczonej jako działka Nr 121/2.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę- zorganizowanie 10-dniowego wyjazdu aktywizacyjno-rehabilitacyjno-integracyjnego obejmującego trening kompetencji i umiejętności społecznych oraz rehabilitację zdrowotną dla 24 osób niepełnosprawnych i 9 opiekunów oraz 2 osoby kadry w związku z realizacją przez PCPR projektu systemowego „Aktywizacja szansą”
Zorganizowanie 10 dniowego wyjazdu aktywizacyjno-rehabilitacyjno-integracyjnego obejmującego trening kompetencji i umiejętności społecznych oraz rehabilitację zdrowotną dla 24 osób niepełnosprawnych i 9 opiekunów oraz 2 osoby kadry w związku z realizacją przez PCPR projektu systemowego Aktywizacja szansą
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla zadania pn. Świadczenie usługi eksperta w roku szkolnym 2013-2014 dla potrzeb sieci współpracy i samokształcenia w projekcie pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim.
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Kamień gmina Białobrzegi, stanowiącej własność Skarbu Państwa
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla zadania pn. „Świadczenie usługi eksperta w roku szkolnym 2013-2014 dla potrzeb sieci współpracy i samokształcenia w projekcie pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim”.
Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania pn. Świadczenie usługi eksperta w roku szkolnym 2013-2014 dla potrzeb sieci współpracy i samokształcenia w projekcie pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla zadania pn. Świadczenie usługi eksperta w roku szkolnym 2013-2014 dla potrzeb sieci współpracy i samokształcenia w projekcie pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim – ZADANIE 2.
PRZETARG NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MARKI „ ŻUK”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. „Świadczenie usługi eksperta w roku szkolnym 2013-2014 dla potrzeb sieci współpracy i samokształcenia w projekcie pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim”.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. „Świadczenie usługi eksperta w roku szkolnym 2013-2014 dla potrzeb sieci współpracy i samokształcenia – Matematyków w projekcie pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim”.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. „Świadczenie usługi eksperta w roku szkolnym 2013-2014 dla potrzeb sieci współpracy i samokształcenia w projekcie pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. „Świadczenie usługi eksperta w roku szkolnym 2013-2014 dla potrzeb sieci współpracy i samokształcenia – Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? w projekcie pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim”.
Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania pn. Świadczenie usługi eksperta w roku szkolnym 2013-2014 dla potrzeb sieci współpracy i samokształcenia w projekcie pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim.
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. Świadczenie usługi eksperta w roku szkolnym 2013-2014 dla potrzeb sieci współpracy i samokształcenia w projekcie pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim – ZADANIE 2,3.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA OFERT DLA ZADANIA PN. „Zakup usługi szkoleniowej w roku szkolnym 2013-2014 w projekcie pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim - zadanie 3 i 5”.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA OFERT DLA ZADANIA PN.„Świadczenie usługi eksperta w roku szkolnym 2013-2014 dla potrzeb sieci współpracy i samokształcenia – Dyrektorów i wicedyrektorów w projekcie pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim”.
Odpowiedź na zapytanie w postępowaniu pn. Świadczenie usługi eksperta w roku szkolnym 2013-2014 dla potrzeb sieci współpracy i samokształcenia w projekcie pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim.
Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania pn. Świadczenie usługi eksperta w roku szkolnym 2013-2014 dla potrzeb sieci współpracy i samokształcenia w projekcie pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego na dostawę jednego samochodu osobowego 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ogłoszonego przez Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc w Jasionnie, Jasionna 32, 26-800 Białobrzegi
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Sukcesywne Dostawy Artykułów Spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla zadania pn. "Świadczenie usługi eksperta w roku szkolnym 2013-2014 dla potrzeb sieci współpracy i samokształcenia w projekcie pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim" – ZADANIE 1,2,3,5,6,7,8.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. „Świadczenie usługi eksperta w roku szkolnym 2013-2014 dla potrzeb sieci współpracy i samokształcenia – Dyrektorów i wicedyrektorów w projekcie pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim” - ZADANIE 1.
Sukcesywne Dostawy Artykułów Spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. „Świadczenie usługi eksperta w roku szkolnym 2013-2014 dla potrzeb sieci współpracy i samokształcenia – TIK oraz Polonistów w projekcie pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim.”
Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania pn. Świadczenie usługi eksperta w roku szkolnym 2013-2014 dla potrzeb sieci współpracy i samokształcenia w projekcie pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla zadania pn. Świadczenie usługi eksperta w roku szkolnym 2013-2014 dla potrzeb sieci współpracy i samokształcenia – Dyrektorów i wicedyrektorów w projekcie pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim – ZADANIE 3 i 4.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla zadania pn. Świadczenie usługi eksperta w roku szkolnym 2013-2014 dla potrzeb sieci współpracy i samokształcenia - Matematyków w projekcie pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim– ZADANIE 1 i 2.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla zadania pn. Świadczenie usługi eksperta w roku szkolnym 2013-2014 dla potrzeb sieci współpracy i samokształcenia - Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? w projekcie pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim – ZADANIE 2, 3 i 4.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla zadania pn. Świadczenie usługi eksperta w roku szkolnym 2013-2014 dla potrzeb sieci współpracy i samokształcenia – TIK oraz Polonistów w projekcie pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim – ZADANIE 1.
Katolickie Stowarzyszenie Serca Dla Serc w Jasionnie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę jednego samochodu osobowego 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dla zadania pn. Świadczenie usługi eksperta w roku szkolnym 2013-2014 dla potrzeb sieci współpracy i samokształcenia – TIK oraz Polonistów w projekcie pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dla zadania pn.Świadczenie usługi eksperta w roku szkolnym 2013-2014 dla potrzeb sieci współpracy i samokształcenia – Dyrektorów i wicedyrektorów w projekcie pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dla zadania pn. Świadczenie usługi eksperta w roku szkolnym 2013-2014 dla potrzeb sieci współpracy i samokształcenia - Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? w projekcie pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dla zadania pn. Świadczenie usługi eksperta w roku szkolnym 2013-2014 dla potrzeb sieci współpracy i samokształcenia - Matematyków w projekcie pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim.
Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania pn. Świadczenie usługi eksperta w roku szkolnym 2013-2014 dla potrzeb sieci współpracy i samokształcenia - TIK oraz Polonistów w projekcie pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim.
Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania pn. Świadczenie usługi eksperta w roku szkolnym 2013-2014 dla potrzeb sieci współpracy i samokształcenia - Dyrektorów i wicedyrektorów w projekcie pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim.
Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania pn Świadczenie usługi eksperta w roku szkolnym 2013-2014 dla potrzeb sieci współpracy i samokształcenia - Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? w projekcie pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim.
Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania pn. Świadczenie usługi eksperta w roku szkolnym 2013-2014 dla potrzeb sieci współpracy i samokształcenia - Matematyków w projekcie pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim.
Ogłoszenie o zamówieniu dla postępowania pod nazwą "Zakup usługi szkoleniowej w roku szkolnym 2013-2014 w projekcie pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim - zadanie 3 i 5".
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Zakup usługi szkoleniowej w roku szkolnym 2013-2014 w projekcie pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim - zadanie 3 i 5.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Zakup usługi szkoleniowej w roku szkolnym 2013-2014 w projekcie pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim” Zadanie 1, 2 i 4.
Ogłoszenie o zamówieniu na zakup usługi szkoleniowej w roku szkolnym 2013-2014 w projekcie pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim - zadanie 3 i 5.
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla Zadania III oraz Zadania V na Zakup usługi szkoleniowej w roku szkolnym 2013-2014 w projekcie pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dla postępowania pn."Zakup usługi szkoleniowej w roku szkolnym 2013-2014 w projekcie pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim".
Ogłoszenie o zamówieniu dla postępowania pn. zakup usługi szkoleniowej w roku szkolnym 2013-2014 w projekcie pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim.
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników i ratowników- kierowców w zespole specjalistycznym „S” i podstawowym „P” ratownictwa medycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach.
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w ambulatoryjnej i wyjazdowej opiece pielęgniarskiej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach.
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespole specjalistycznym ratownictwa medycznego „S” dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich w ambulatoryjnej i wyjazdowej opiece pielęgniarskiej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach.
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT na świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników i ratowników- kierowców w zespole specjalistycznym „S” i podstawowym „P” ratownictwa medycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach.
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespole specjalistycznym ratownictwa medycznego „S” dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach.
Zapytanie ofertowe na dostawę bezprzewodowego systemu nagłośnienia konferencyjnego.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia w projekcie pt. „System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim”.
Udzielenie odpowiedzi na pytanie dot. zadania Pełnienie funkcji Koordynatora sieci współpracy i samokształcenia w projekcie pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu dla zadania Pełnienie funkcji Koordynatora sieci współpracy i samokształcenia w projekcie pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim.
Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania Pełnienie funkcji Koordynatora sieci współpracy i samokształcenia w projekcie pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie - Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) w projekcie pt. „System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim”
Zmiana ogłoszenie o zamówieniu dla zadania "Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) w projekcie pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim."
Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania "Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) w projekcie pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim."
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Pełnienie funkcji koordynatora projektu pt. „System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu pt. „System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim”
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dla zadania pn. Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dla zadania pn. Pełnienie funkcji koordynatora projektu pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim.
Ogłoszenie o zamówieniu - Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim.
Ogłoszenie o zamówieniu -Pełnienie funkcji koordynatora projektu pt. System doskonalenia nauczycieli w powiecie białobrzeskim.
Zapytanie ofertowe na dostawę 60 kompletów materiałów konferencyjnych.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotycząca zapytania ofertowego na zakup, dostawę i montaż sprzętu sportowego do siłowni do hali sportowej w Białobrzegach ul. Reymonta 13 a, w ramach projektu pod nazwą „Zakup i udostępnienie sprzętu sportowego do ogólnodostępnej siłowni w Białobrzegach” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego pn."Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla kotłowni oraz adaptacji pomieszczeń kotłowni, w związku ze zmianą paliwa dla kotłów z oleju opałowego na gaz ziemny w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach"
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca przetargu nieograniczonego pn."Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla kotłowni oraz adaptacji pomieszczeń kotłowni, w związku ze zmianą paliwa dla kotłów z oleju opałowego na gaz ziemny w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach"
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert na zakup, dostawę i montaż sprzętu sportowego do siłowni do hali sportowej w Białobrzegach ul. Reymonta 13 a, w ramach projektu pod nazwą „Zakup i udostępnienie sprzętu sportowego do ogólnodostępnej siłowni w Białobrzegach” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.
Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż sprzętu sportowego do siłowni do hali sportowej w Białobrzegach ul. Reymonta 13 a, w ramach projektu pod nazwą „Zakup i udostępnienie sprzętu sportowego do ogólnodostępnej siłowni w Białobrzegach” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla kotłowni oraz adaptacji pomieszczeń kotłowni, w związku ze zmianą paliwa dla kotłów z oleju opałowego na gaz ziemny w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczącego wykonania wewnętrznej instalacji gazowej dla kotłowni oraz adaptacji pomieszczeń kotłowni, w związku ze zmianą paliwa dla kotłów z oleju opałowego na gaz ziemny w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla kotłowni oraz adaptacji pomieszczeń kotłowni, w związku ze zmianą paliwa dla kotłów z oleju opałowego na gaz ziemny w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach
Ogłoszenie udzieleniu zamówienia na zorganizowanie 10-dniowego wyjazdu aktywizacyjno-rehabilitacyjno-integracyjnego obejmującego trening kompetencji i umiejętności społecznych oraz rehabilitację zdrowotną
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca przetargu nieograniczonego pn.Zorganizowanie 10-dniowego wyjazdu aktywizacyjno-rehabilitacyjno-integracyjnego obejmującego trening kompetencji i umiejętności społecznych oraz rehabilitację zdrowotną dla 25 osób niepełnosprawnych i 10 opiekunów oraz 2 osoby kadry w związku z realizacją przez PCPR projektu systemowego „Aktywizacja szansą”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W BIAŁOBRZEGACH
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W BIAŁOBRZEGACH
Zorganizowanie 10-dniowego wyjazdu aktywizacyjno-rehabilitacyjno-integracyjnego obejmującego trening kompetencji i umiejętności społecznych oraz rehabilitację zdrowotną dla 25 osób niepełnosprawnych i 10 opiekunów oraz 2 osoby kadry w związku z realizacją przez PCPR projektu systemowego „Aktywizacja szansą”
DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W BIAŁOBRZEGACH
Unieważnienie postepowania przetargowego w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Kamieniu
Odpowiedzi na zapytania w sprawie przetargu sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej cz.2
Odpowiedzi na zapytania w sprawie przetargu sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA ZAKUP I DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO NA POTRZEBY HALI SPORTOWEJ W BIAŁOBRZEGACH
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZADANIE PN.ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO NA POTRZEBY HALI SPORTOWEJ W BIAŁOBRZEGACH
ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO NA POTRZEBY HALI SPORTOWEJ W BIAŁOBRZEGACH
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA ZADANIE PN."UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW"
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZADANIE PN. UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU PN. „UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW”
ZMIANA DO OGŁOSZENIA NR 442948-2012 z dnia 09.11.2012 roku dotycząca przetargu pn.UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach - zamówienie dodatkowe na roboty budowlane.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA: Zorganizowanie 12-dniowego wyjazdu aktywizacyjno-rehabilitacyjno-integracyjnego obejmującego trening kompetencji i umiejętności społecznych oraz rehabilitację zdrowotną dla 20 osób niepełnosprawnych i 11 opiekunów w związku z realizacją przez PCPR projektu systemowego Aktywizacja szansą
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZADANIE - Zorganizowanie 12-dniowego wyjazdu aktywizacyjno-rehabilitacyjno-integracyjnego obejmującego trening kompetencji i umiejętności społecznych oraz rehabilitację zdrowotną dla 20 osób niepełnosprawnych i 11 opiekunów w związku z realizacją przez PCPR projektu systemowego Aktywizacja szansą
Zorganizowanie 12-dniowego wyjazdu aktywizacyjno-rehabilitacyjno-integracyjnego obejmującego, trening kompetencji i umiejętności społecznych oraz rehabilitację zdrowotną dla 20 osób niepełnosprawnych i 11 opiekunów w związku z realizacją przez PCPR projektu systemowego „Aktywizacja szansą”
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania pn.: "Remont kotłowni w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Białobrzegach ul. Targowicka 3, 26-800 Białobrzegi".
Sprzedaż nieruchomości Kamień
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania "Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla potrzeb Starostwa powiatowego w Białobrzegach".
Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Białobrzegach
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA ZADANIE PN.WYKONANIE UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASÓW DLA LASÓW NIE STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA POŁOŻONYCH NA TERENIE POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO W GMINIE RADZANÓW I GMINIE STROMIEC.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA ZADANIE PN.OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ NA REMONT BUDYNKÓW NA OLSZYNCE NALEŻĄCYCH DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BIAŁOBRZEGACH
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCA ZADANIA PN.WYKONANIE UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASÓW DLA LASÓW NIE STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA POŁOŻONYCH NA TERENIE POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO W GMINIE RADZANÓW I GMINIE STROMIEC
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZADANIE PN.OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ NA REMONT BUDYNKÓW NA OLSZYNCE NALEŻĄCYCH DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BIAŁOBRZEGACH
WYKONANIE UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASÓW DLA LASÓW NIE STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA POŁOŻONYCH NA TERENIE POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO W GMINIE RADZANÓW I GMINIE STROMIEC
Zapytanie i odpowiedź do przetargu na usługę pn. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ NA REMONT BUDYNKÓW NA OLSZYNCE NALEŻĄCYCH DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BIAŁOBRZEGACH
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ NA REMONT BUDYNKÓW NA OLSZYNCE NALEŻĄCYCH DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BIAŁOBRZEGACH
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Białobrzeskiego
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Białobrzeskiego-Pakiet I
OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA w trybie przetargu ograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Białobrzeskiego - II Pakiet
Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA- Dotyczy: DOSTAWA NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa nowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”.
DOSTAWA NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Odpowiedź na zadane pytanie w postępowaniu pn:"Dostawa nowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych"
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Białobrzeskiego
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w trybie otwartego konkursu ofert na „Utworzenie i prowadzenie na terenie Powiatu Białobrzeskiego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy dla 30 osób celem zabezpieczenia doraźnej opieki i ochrony w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym”
Informacja o udzieleniu zamówienia. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DOTYCZY: DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W BIAŁOBRZEGACH
Odpowiedź na zadane pytanie w postępowaniu pn: „UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIAGNIETYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW".
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu pn: „UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIAGNIETYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW".
Uzupełnienie do pytania nr 9 zadango w postępowaniu pn: „UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIAGNIETYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW".
Informacja o wyborze oferty na realizację zadania pn. "DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W BIAŁOBRZEGACH".
Odpowiedź na zadane pytanie w postępowaniu pn: „UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIAGNIETYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW".
Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert w postępowaniu pn: „UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIAGNIETYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW".
Odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu pn: „UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIAGNIETYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW".
Odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu pn. „UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIAGNIETYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW.”
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ SPŁATY WCZEŚNIEJ ZACIAGNIETYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dla zadania "Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Białobrzegach"
DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W BIAŁOBRZEGACH.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Dotyczy: Zorganizowanie usługi aktywizacyjnej w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach projektu pn.: Aktywizacja szansą.Białobrzegi: Zorganizowanie usługi aktywizacyjnej w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach projektu pn.: Aktywizacja szansą.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zorganizowanie usługi aktywizacyjnej w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach projektu pn.: „Aktywizacja szansą”.
Zorganizowanie usługi aktywizacyjnej w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach projektu pn.: Aktywizacja szansą
Informacja dla Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy gazu propan dla Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASÓW DLA LASÓW NIE STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA NA TERENIE POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Ogłoszenie przetargu: Dostawy gazu propan dla Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów nie stanowiących własności skarbu państwa na terenie powiatu białobrzeskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”.
OGŁOSZENIE PRZETARGU NA WYKONANIE UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASÓW DLA LASÓW NIE STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA NA TERENIE POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA pn. Zorganizowanie dziesięciu wyjazdów integracyjnych dla 54 osób w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach projektu pod nazwą „Lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 1/POKL/7.2.1/2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - na zorganizowanie dziesięciu wyjazdów integracyjnych dla 54 osób w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach projektu pod nazwą Lepsze jutro współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 1/POKL/7.2.1/2009.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na zorganizowanie dziesięciu wyjazdów integracyjnych dla 62 osób w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach projektu pod nazwą „Lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zorganizowanie dziesięciu wyjazdów integracyjnych dla 62 osób w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach projektu pod nazwą „Lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 1/POKL/7.2.1/2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dla zadania pn.: wyłonienie Animatorów lokalnych w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach projektu pod nazwą „Lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. wyłonienie Animatorów lokalnych w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach projektu pod nazwą „Lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Wyłonienie Animatorów lokalnych w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach projektu pod nazwą Lepsze jutro współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DLA ZADAŃ PAKIETU I NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO SIWZ Nr 98/21/12/2010/N/BIAŁOBRZEGI
OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA w trybie przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Białobrzeskiego z dnia 21.12.2010r., SIWZ Nr 98/21/12/2010/N/BIAŁOBRZEGI - Pakiet II
Odpowiedzi na zapytania dotyczące zamówienia pn."Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Białobrzeskiego na rok 2011".
Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert dla zamówienia pn."Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Białobrzeskiego na rok 2011".
Unieważnienie postępowaani dla zadania pn.:"Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 5 obrębów tj. Lisew, Mała Wieś, Osuchów, Rykały, Przybyszew z gminy Promna – 140104_2".
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatu białobrzeskiego na rok 2011
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 5 obrębów tj. Lisew, Mała Wieś, Osuchów, Rykały, Przybyszew z gminy Promna – 140104_2.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dla zadania pn. "zorganizowanie i przeprowadzenie treningu kompetencji życiowych" w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach projektu pod nazwą -‘Aktywizacja szansą” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Informacja o wyborze oferty na realizację zadania pn.: zorganizowanie i przeprowadzenie treningu kompetencji ŻYciowych w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach projektu pod nazwą ,,Aktywizacja szansą" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Informacja o wyborze oferty na realizację zadania pn.: "Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Białobrzegach"
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach.
Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 5 obrębów tj. Lisew, Mała Wieś, Osuchów, Rykały, Przybyszew z gminy Promna - 140104_2.
DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W BIAŁOBRZEGACH.
Zorganizowanie i przeprowadzenie treningu kompetencji życiowych w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach projektu pod nazwą „Aktywizacja szansą” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert dla zadania pn.„Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach”
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dla zadania pn.: "Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach".
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu pn. "Dostawa sprzętu komputerowego,oprogramowania, urządzeń fiskalnych, wykonanie okablowania elektrycznego i logicznego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach ul.Żeromskiego 86, 26-800 Białobrzegi".
Pytanie do przetargu pn"Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach"
Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach - II Przetarg
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu pn. "Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach".
Dostawa sprzętu komputerowego,oprogramowania, urządzeń fiskalnych, wykonanie okablowania elektrycznego i logicznego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach ul.Żeromskiego 86, 26-800 Białobrzegi
Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach
Zapytanie ofertowe na wykonanie banerów reklamowych
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na szycie i dostawę firan oraz dostawę i montaż karniszy dla Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu.
Ogłoszenie o wyborze oferty - Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach
ZAPYTANIE OFERTOWE NA SZYCIE I DOSTAWĘ FIRAN ORAZ DOSTAWĘ I MONTAŻ KARNISZY DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEDABYLU
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę pralek, chłodziarko zamrażarki i żelazek z generatorem pary dla Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu.
Informacja o wyborze oferty na realizację zadania "Nadzór inwestorski dla zadania pn. Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach"
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zakup, dostawę i montaż wyposażenia do Sali Doświadczania Świata dla Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zakup, dostawę z montażem zestawów łazienkowych dla Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu.
Zapytanie ofertowe na dostawę lodówki, pralki, żelazka dla Domu Pomocy Społeczej w Niedabylu
Informacja dla Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zestawy komputerowe dla Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ OSPRZĘTU DO ŁAZIENEK DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEDABYLU
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Szkolenia umożliwiające nabycie nowych kompetencji zawodowych oraz Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach projektu pod nazwą - Lepsze jutro współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZESTAWY KOMPUTEROWE DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEDABYLU
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYPOSAŻENIE DO SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEDABYLU
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach
Ogłoszenie z dnia 19.08.2010 o wynikach przetargu na zakup i dostawę sprzętu pralniczego dla Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Nadzór Inwestorski dla zadania pn. Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi aktywizacyjnej w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach projektu pod nazwą - 'Aktywizacja szansą" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.i. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddzialanie 7.i.2.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 1 /POKL/7.1.2/2010
Pytania skierowane do Zamawiającego w postępowaniu pn. “Nadzór Inwestorski dla zadania pn.: Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach”
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej oraz billboardu promocyjnego w ramach promocji Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
Ogłoszenie z dnia 12.08.2010 o wynikach przetargu na zakup i dostawę sprzętu pralniczego dla Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu.
Nadzór Inwestorski dla zadania pn. Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach
Ogłoszenie o wynikach przetargu na zakup i dostawę sprzętu pralniczego dla Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu.
Ogłoszenie o wynikach przetargu na dostawę sprzętu medycznego dla Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu.
Starosta Białobrzeski ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Białobrzegach przy ul. Rzemieślniczej 26, stanowiącej własność Powiatu Białobrzeskiego, o uregulowanym stanie prawnym.
Informacja o wyborze oferty dot. Szkolenia umożliwiające nabycie nowych kompetencji zawodowych oraz Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach projektu pod nazwą - Lepsze jutro współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę mebli dla Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania dotyczy: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi aktywizacyjnej w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach projektu pod nazwą -Aktywizacja szansą współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Odpowiedzi na pytania do przetargu na zakup i dostawę sprzętu pralniczego dla Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu.
Odpowiedzi na pytania do przetargu na zakup i dostawę sprzętu medycznego dla Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu.
Odpowiedzi na pytania do przetargu na dostawę mebli dla Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu.
Szkolenia umożliwiające nabycie nowych kompetencji zawodowych oraz Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach projektu pod nazwą - Lepsze jutro współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Informacja o wyborze oferty na realizację zadania Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach”
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu pralniczego dla Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu.
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę mebli dla Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu.
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu medycznego dla Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu.
Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi aktywizacyjnej w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach projektu pod nazwą -Aktywizacja szansą współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Białobrzegach przy ulicy Rzemieślniczej 26, stanowiącej własność Powiatu Białobrzeskiego, o uregulowanym stanie prawnym
Zmiana terminu składania ofert dot. przetargu "Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach"
Odpowiedzi na pytania z dnia 08.07.2010 dot. przetargu "Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach"
Odpowiedzi na pytania z dnia 07.07.2010 dot. przetargu "Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach"
Odpowiedzi na pytania z dnia 01.07.2010 dot. przetargu "Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach"
Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach
Odpowiedzi na pytania z dnia 30.06.2010 dot. przetargu "Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach"
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania:Zapytanie ofertowe na wydruk ulotek informacyjnych w ramach promocji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.
Odpowiedzi na pytania do przetargu "Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach"
Specyfikacja po zmianie 05.07.2010- dotyczy przetargu "Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach"
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania: Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszenia prasowego w ramach promocji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.
Zapytanie ofertowe na wydruk ulotek informacyjnych w ramach promocji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.
Pytania z dnia 24.06.2010 do przetargu "Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach" cz. 2
Pytania z dnia 24.06.2010 do przetargu "Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach"
Zmiana terminu składania ofert w postępowaniu pn. „Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: „ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W BIAŁOBRZEGACH PRZY UL KRAKOWSKIEJ 28”
Pytania z dnia 25.06.2010 do przetargu "Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach"
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu Nieograniczonego na:„udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na Sfinansowanie zadań własnych powiatu w 2010 roku”
Pytania z dnia 23.06.2010 do przetargu "Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach"
Pytania z dnia 21.06.2010 do przetargu "Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach"
Pytania z dnia 22 czerca 2010r. do przetargu nieograniczonego na '' Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań własnych Powiatu w 2010 roku”.
Zapytanie ofertowe na publikację ogłoszenia prasowego w ramach promocji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego
Pytania do przetargu "Budowa sali sportowej z zapleczem socjalnym przy Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej w Białobrzegach"
Pytania z dnia 18.06.2010 do przetargu nieograniczonego na '' Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań własnych Powiatu w 2010 roku”.
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA SFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU W 2010 ROKU
Pytania z dnia 16.06.2010 do przetargu nieograniczonego na '' Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań własnych Powiatu w 2010 roku” część 2.
Pytania z dnia 16.06.2010 do przetargu nieograniczonego na '' Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań własnych Powiatu w 2010 roku”
Pytania z dnia 15.06.2010 do przetargu nieograniczonego na '' Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań własnych Powiatu w 2010 roku” część 2.
Pytania z dnia 15.06.2010 do przetargu “udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań własnych Powiatu w 2010 roku”
Pytania do przetargu „udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań własnych Powiatu w 2010 roku”
Odpowiedzi na pytania do przetargu „udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadań własnych Powiatu w 2010 roku”
Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Białobrzegach przy ul Krakowskiej 28
STAROSTA BIAŁOBRZESKI ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości budowlanej położonej w Białobrzegach przy ul.Rzemieślniczej 26, stanowiącej własność Powiatu Białobrzeskiego, o uregulowanym stanie prawnym.
Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na nadzór inwestorski dla zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu”
Nadzór inwestorski dla zadania pn. Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę i modernizację Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu
Treść pytania i odpowiedz na zapytanie otrzymane faxem w dniu 23.03.2010 r.dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu“
Treść pytań i odpowiedzi na zapytanie złożone listem otrzymanym w dniu 22.03.2010 r. dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu“
Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu informuje o dokonaniu zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez dodanie załącznika Nr 34
Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu
Odpowiedz na zapytanie z dnia 18-03-2010 dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Rozbudowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu"
Ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach o udzieleniu zamówienia nr PCPR/POKL/1/2008
Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie „Termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Białobrzegach, przy ul. Żeromskiego 84”
Informacja dotycząca przetargu nieograniczonego na wykonanie " Termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Białobrzegach przy ul. Żeromskiego 84"
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W BIAŁOBRZEGACH, PRZY ul. ŻEROMSKIEGO 84
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Białobrzegach przy ul. Żeromskiego 84” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na wykonanie „Termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Białobrzegach, przy ul. Żeromskiego 84”
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W BIAŁOBRZEGACH, PRZY ul. ŻEROMSKIEGO 84
Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego na usługę „Wykonanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu białobrzeskiego: 352 ha w gminie Promna, 441 ha w gminie Białobrzegi i 157 ha w Wyśmierzycach”
Przetarg nieograniczony na usługę “Wykonania Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu nie stanowiących własności Skarbu Państwa , położonych na terenie powiatu białobrzeskiego: 352 ha w gminie Promna , 441 ha w gminie Białobrzegi,157 ha w Wyśmierzycach
Ogłoszenie o wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na wyznaczenie jednostki do usuwania pojazdów i prowadzenia parkingu strzeżonego.
Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Białobrzeskiego -Odrzucenie protestu wniesionego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Radomiu
Protest Towarzystwa Ubezpieczeń Społecznych TUW w związku z ogłodzeniem wyników przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Białobrzeskiego
Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 233 poz. 1655) na: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Białobrzeskiego
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Białobrzeskiego
Zaproszenie do składania ofert- usuwanie pojazdów, parkingi strzeżone.
OGŁOSZENIE o wynikach przetargu nieograniczonego na: dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Białobrzegach
Przetarg nieograniczony na dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Białobrzegach
Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 233 poz. 1655) na: kredyty długoterminowe na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz deficytu budżetowego Powiatu Białobrzeskiego na zadania określone w uchwałach budżetowych w roku 2008
Przetarg nieograniczony na kredyty długoterminowe na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz deficytu budżetowego Powiatu Białobrzeskiego na zadania określone w uchwałach budżetowych w roku 2008
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU nieograniczonego na:"Kredyty długoterminowe na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz deficytu budżetowego Powiatu Białobrzeskiego na zadania określone w uchwałach budżetowych w roku 2008”
Przetarg nieograniczony na kredyty długoterminowe na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz deficytu budżetowego Powiatu Białobrzeskiego na zadania określone w uchwałach budżetowych w roku 2008
OGŁOSZENIE o wynikach przetargu nieograniczonego na budowę wzorcowej stanicy wodnej w Białobrzegach I etap
Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na budowę kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno –szatniowym) przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach w ramach programu „Moje Boisko –Orlik 2012”
Wykonanie prac związanych z weryfikacją ewidencji gruntów w zakresie użytków gruntowych oraz aktualizacją gleboznawczej klasyfikacji gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dla aktualizacji danych ewidencyjnych dla obiektu składającego się z części obrębu Brzeźce oraz obrębu Kolonia Brzeźce, gm. Białobrzegi
wykonanie robót budowlanych dotyczacych remontu pomieszczen Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach
Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na dostawę gazu PROPAN dla Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu.
OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na BUDOWĘ WZORCOWEJ STANICY WODNEJ W BIAŁOBRZEGACH I etap
OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na dostawę gazu propan butan dla DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w Niedabylu
Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na budowę wzorcowej stanicy wodnej w Białobrzegach – I etap.
Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego na budowę kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno –szatniowym) przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach w ramach programu „ Moje Boisko –Orlik 2012”
Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach.
OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W TRYBIE ART. 39 PZP NA " BUDOWĘ KOMPLEKSU DWÓCH BOISK SPORTOWYCH (BOISKO PIŁKARSKIE ORAZ WIELOFUNKCYJNE WRAZ Z BUDYNKIEM SANITARNO -SZATNIOWYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BIAŁOBRZEGACH W RAMACH PROGRAMU " MOJE BOISKO -ORLIK 2012" "
OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na BUDOWĘ WZORCOWEJ STANICY WODNEJ W BIAŁOBRZEGACH I etap
OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W TRYBIE ART. 39 PZP NA „BUDOWĘ WZORCOWEJ STANICY WODNEJ W BIAŁOBRZEGACH I etap „
"Wybór oferty banku do bankowej obslugi budżetu Powiatu Bialobrzeskiego"
Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno –szatniowym) przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach w ramach programu „ Moje Boisko –Orlik 2012”
Wybór banku do bankowej obsługi budżetu Powiatu Białobrzeskiego
BUDOWA WZORCOWEJ STANICY WODNEJ W BIAŁOBRZEGACH I etap

POZYSKANE ŚRODKI

66 683 686 zł 22 627 265 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Andrzej Jacek Oziębło
Starosta Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg