Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

POWIATOWE ELIMINACJE XLII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

27 marca 2019 roku w Białobrzegach zostały przeprowadzone powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Turniej rozegrany został w trzech grupach wiekowych: I - szkoły podstawowe klasy I-VI, II - szkoły podstawie klasy VII-VIII i III gimnazjum, III - szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe. Konkurs składał się z dwóch etapów, pisemnego – w formie testu składającego się z 20 pytań i ustnego. Uczestnicy, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu rywalizowali              o zwycięstwo  przed komisją konkursową odpowiadając ustnie na cztery pytania.

Organizatorem eliminacji była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Białobrzegach. Turniej ma na celu popularyzację, wśród dzieci i młodzieży, znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, a także organizacji ochrony przeciwpożarowej, historii i tradycji ruchu strażackiego oraz poprawę stanu bezpieczeństwa powiatu białobrzeskiego.

          Starostwo Powiatowe jak co roku aktywnie uczestniczyło w Turnieju fundując nagrody
 w postaci pamiątkowych pucharów we wszystkich kategoriach wiekowych oraz delegując przedstawiciela do komisji.

          Wszyscy uczestnicy otrzymali za udział w turnieju pawerbanki, a osoby które zajęły czołowe miejsca w każdej kategorii wiekowej otrzymały wartościowe nagrody rzeczowe – wszystko ufundowane przez Państwową Straż Pożarną.

Nadleśnictwo Dobieszyn oraz Ochotnicza Straż Pożarna w  Białobrzegach dodatkowo ufundowało dla wszystkich uczestników upominki.

Zwycięzcom za zajęte czołowe miejsca gratulowali i wręczali nagrody Wicestarosta Powiatu Białobrzeskiego Bartłomiej Kowalczyk, Inżynier Nadzoru Nadleśnictwa Dobieszyn Grzegorza Drela i Zastępca Komendanta PSP mł. bryg.  Zenon Jachowski.

 

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

 

I grupa wiekowa szkoły podstawowe klasa I-VI

 

1. Patryk Dryja                       PSP Kaszów   - 12 pkt.         

2. Karol Puc                           PSP Sucha -  4 pkt.

3. Natalia Sikorska                 PSP Czarnocin – 2 pkt.                                 

 

II grupa wiekowa szkoły podstawowe klasa VII – VIII i III gimnazja

 

1. Stanisław Leśnowolski      PSP  Stara Błotnica – 9 pkt.  

2. Katarzyna Gawlińska         PSP  Rogolin  - 8 pkt.                      

3. Rafał Bukowski                 PSP Kaszów  -  7 pkt.

 

III grupa wiekowa  szkoły ponadgimnazjalne, szkoły ponadpodstawowe

 

1 Karol Kisielewski                  ZSP w Białobrzegach – 17 pkt.      

2. Przemysław Tkaczyk           ZSP w Białobrzegach – 11 pkt.                  

3. Dawid Mruk                      ZSP w Białobrzegach - - 9 pkt.

                       

Jury eliminacji powiatowych w składzie:

 

  1. Zastępca Komendanta mł. bryg. mgr inż. Zenon Jachowski – Przewodniczący
  2. Naczelnik Wydziału Operacyjnego kpt. Damian Jagiełło – Sekretarz
  3. Naczelnik Wydziału EZKiS Starostwa Powiatowego w Białobrzegach
    Zbigniew Sobczak – członek
  4. Inżynier Nadzoru Nadleśnictwo Dobieszyn Grzegorz Drela – członek
  5. Prezes OSP w Białobrzegach Henryk Bernat – członek

 

Do finału wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbędzie się w powiecie piaseczyńskim zakwalifikowali się uczniowie, którzy zwyciężyli                              w poszczególnych grupach. Życzymy powodzenia.

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg