Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

VI sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995) zwołuję VI sesję Rady Powiatu Białobrzeskiego
w dniu 29 marca 2019 roku (piątek) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 3. Pytania w sprawach bieżących: interpelacje i zapytania.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2019 – 2031.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej złego potraktowania przez dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu.
 7. Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej Warsztatu Terapii Zajęciowej „Olszynka” i wykorzystaniu środków finansowych  za 2018 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Jasionnie
  za 2018 rok.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad sesji.
 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg