Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

Informacja dotycząca Zakładu Aktywności Zawodowej

Z wielką radością informujemy, że od 1 kwietnia 2019r na terenie Powiatu Białobrzeskiego w gminie Promna powstanie Zakład Aktywności Zawodowej. Pracę w zakładzie znajdą głównie osoby legitymujące się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Zakład Aktywności Zawodowej będzie świadczył między innymi usługi gastronomiczne. Miejsce pracy będzie odpowiednio dostosowane do potrzeb pracowników z niepełnosprawnością oraz zapewni różne formy rehabilitacji.  Zakład Aktywności Zawodowej to miejsce, gdzie osoby niepełnosprawne będą nabywać nowe umiejętności i doświadczenia w warunkach odpowiadających i przystosowanych do ich potrzeb. W przyszłości pozwoli im to podjąć pracę na otwartym rynku pracy.

Dokładny adres Zakładu Aktywności Zawodowej to: Adamów 20, 26-803 Promna.

Wszystkie chętne osoby posiadające orzeczenie o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które są zainteresowane podjęciem pracy, prosimy o kontakt z koordynatorem projektu Panem Ireneuszem Gumowskim pod nr tel: 609 821 857.

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg