Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

Powiat Białobrzeski - informacja w sprawie realizacji grantu

Powiat Białobrzeski - informacja w sprawie realizacji grantu

Powiat Białobrzeski informuje, że na podstawie umowy nr II/08/PG/18 zawartej w dniu 14 grudnia 2018 r. zrealizował grant pt. „ZAKUP I UDOSTĘPNIENIE SPRZĘTU SPORTOWEGO DO OGÓLNODOSTĘPNEJ SIŁOWNI W BIAŁOBRZEGACH”  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.


Celem niniejszego grantu jest podniesienie jakości życia społeczności powiatu białobrzeskiego poprzez zakup a następnie udostępnianie sprzętu sportowego do siłowni znajdującej się w hali sportowej w Białobrzegach. Nasz grant wprost wpisuje się cel ogólny 1 : wielokierunkowy rozwój obszaru, cel szczegółowy 1.1 : aktywna i zintegrowana społeczność. Zgodny jest z celami ujętymi w LSR Zapilicze. Celem niniejszego projektu jest umożliwienie integracji osób zainteresowanych sportem, poprawy kondycji fizycznej, rozwijanie pasji sportowych, wzrostu aktywności fizycznej, zachęcanie do wypoczynku w wolnym czasie poprzez zakup i udostępnienie urządzeń i sprzętu sportowego do siłowni znajdującej się w hali sportowej w Białobrzegach. W ramach grantu zakupiono trzy urządzenia: maszyna 2-w-1 na mięśnie bicepsów i tricepsów, maszyna 2- w -1 na mięśnie  dwugłowe i czterogłowe oraz zestaw gryfów i obciążeń 143 kg. Zapraszamy do korzystania mieszkańców powiatu białobrzeskiego.

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg