Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

IV sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995) zwołuję IV sesję Rady Powiatu Białobrzeskiego
w dniu 23 stycznia 2019 roku (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. 
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Białobrzeskiego na 2019 r
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 3. Pytania w sprawach bieżących: Interpelacje i zapytania.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2019 – 2031.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby składu osobowego Komisji Stałych Rady Powiatu Białobrzeskiego Nr II/17/2018 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia    6 grudnia 2018 roku.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/22/2018 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia   6 grudnia  2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Promocji, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Białobrzeskiego.
 8.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/20/2018 Rady Powiatu Białobrzeskiego z dnia 6 grudnia  2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białobrzeskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji, Skarg, Wniosków         i Petycji Rady Powiatu Białobrzeskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białobrzeskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla powiatu białobrzeskiego na lata 2019 – 2022”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Białobrzeskiego na 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białobrzeskiego na 2019 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Promocji, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Białobrzeskiego na 2019 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białobrzeskiego na 2019 rok.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie obrad sesji.
 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg