Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

Powiat Białobrzeski - informacja w sprawie realizacji grantu

Powiat Białobrzeski - informacja w sprawie realizacji grantu

Powiat Białobrzeski informuje, że na podstawie umowy nr I/04/PG/18 zawartej w dniu 24 sierpnia 2018 r. zrealizował grant pt. „Publikacja mapy powiatu białobrzeskiego" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.

Celem niniejszego projektu jest zapoznanie mieszkańców oraz turystów z mapa zawierającą przede wszystkim wiadomości o przedmiotach godnych zwiedzania, zabytkach przyrody i architektury, pamiątkach narodowych, drogach  turystycznych (szlakach wycieczkowych, ścieżkach znakowanych np. rowerowych) i ogólnie dostępnych środkach komunikacji (przystankach autobusowych i stacjach kolejowych), urządzeniach turystycznych( schroniskach, campingach, przystaniach wodnych) powiatu białobrzeskiego.

 

w ramach projektu wydano 1200 egzemplarzy mapy turystycznej powiatu białobrzeskiego

  Awers okładki
  Rewers okładki
  Mapka Powiatu
 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg