Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie - LIII sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego

W dniu 17 października 2018 r. (środa) o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9 odbędzie się LIII sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.  
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
4. Interpelacje, zapytania i wnioski.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2018 – 2031.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.
8. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 w przygotowaniu do nowego roku szkolnego.
9. Informacja w zakresie realizacji zadań związanych z promocją Powiatu Białobrzeskiego.
10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg