Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Białobrzeskiego

W dniu 14 września 2018 r. o godz. 9.00 w pokoju nr 14 Starostwa Powiatowego w Białobrzegach odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Białobrzeskiego.

 Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.    Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie powiatu w 2017 roku – uwzględniając stan bezpieczeństwa na drogach powiatowych.
4.    Ocena stanu fitosanitarnego w produkcji rolniczej oraz bezpieczeństwa w obrocie i stosowaniu pestycydów w Powiecie Białobrzeskim.
5.    Wnioski komisji do planowanego budżetu na 2019 rok w zakresie działania Komisji.
6.    Sprawy różne.
7.    Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg