Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie - XLIX sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego

W dniu 27 lipca 2018 r. (piątek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9 odbędzie się XLIX sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.  
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.    Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
4.    Interpelacje, zapytania i wnioski.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie:
a)    zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2018 – 2031;
b)    zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok.
6.    Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7.    Sprawy różne.
8.    Zamknięcie obrad sesji

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg