Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Promocji, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Białobrzeskiego

W dniu 11 lipca 2018 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach  odbędzie się posiedzenie Komisji Promocji, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Białobrzeskiego.

Proponowany porządek obrad:
                                                                          
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Zapoznanie z pismem Pana Wojciecha Nowaka Wójta Gminy Promna w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i prowadzenie przez Gminę Promna Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej, Publicznej Szkoły Ponadpodstawowej Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, Publicznej Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Adamowie i wydanie opinii w sprawie.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg