Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

Modernizacja ZOZ-ów - wyłoniono wykonawcę inwestycji

W dniu 4 maja 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Białobrzegach  została podpisana umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja budynku ZOZ-ów w Białobrzegach przy ul. Spacerowej 10”. Wykonawcą robót budowlanych została firma MJB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Inwestycja będzie realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), priorytet IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, działanie 4.2 Efektywność energetyczna.


Kwota dofinansowania UE będzie wynosić: 1 721 460,41 zł, a cały koszt zadania: 2 905 637,96 zł. Planowane zakończenie inwestycji wyznaczono na 31.08.2018 r.
Projekt zakłada m.in.: wykonanie nowego dachu, wymianę okien i drzwi, instalacji wewnętrznych w tym centralnego ogrzewania. Ośrodek zdrowia wyposażony zostanie ponadto w nowoczesne i ekologiczne technologie jak np. pompy ciepła, fotowoltanika, instalacje solarne. Dzięki tym zmianom poprawią się o ponad 50% parametry energetyczne budynku, a wnętrze i elewacja zewnętrzna zyskają całkowicie nowy wygląd i funkcjonalność.  


Inwestycja będzie realizowana wspólnie z samorządem gminy Białobrzegi.

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg