Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie - XLIV sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego

W dniu 27 kwietnia 2018 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach ul. Plac Zygmunta Starego 9 odbędzie się XLIV sesja Rady Powiatu Białobrzeskiego.

 

Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.  
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
4. Interpelacje, zapytania i wnioski.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białobrzeskiego na lata 2018 – 2031.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „3 – letniego Powiatowego Programu dot. Rozwoju Pieczy Zastępczej na Terenie Powiatu Białobrzeskiego na lata 2018 – 2020”.
8. Przedstawienie sprawozdania Warsztatu Terapii Zajęciowej „Olszynka” z działalności i podjęcie uchwały w powyższej sprawie.
9. Przedstawienie sprawozdania Środowiskowego Domu Samopomocy w Jasionnie z działalności i podjęcie uchwały w powyższej sprawie.
10. Przedstawienie sprawozdania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białobrzegach i podjęcie uchwały w powyższej sprawie.
11. Przedstawienie sprawozdania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białobrzegach i podjęcie uchwały w powyższej sprawie.
12. Przedstawienie sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białobrzegach i podjęcie uchwały w powyższej sprawie.
13. Przedstawienie sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach i podjęcie uchwały w powyższej sprawie.
14. Przedstawienie sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Białobrzegach i podjęcie uchwały w powyższej sprawie.
15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg