Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białobrzeskiego

W dniu 4 kwietnia 2018 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białobrzegach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu
i Finansów Rady Powiatu Białobrzeskiego.
                                                                

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.    Ocena przygotowania zadań inwestycyjnych i remontowych planowanych do realizacji w 2018 r. oraz informacja o stanie zaawansowania prac związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na realizację powyższych zadań.
4.    Informacja o funkcjonowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jasionnie.
5.    Informacja o wykorzystaniu środków PFRON dotyczących zadań określonych ustawą z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej.
6.    Sprawy różne.
7.    Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg