Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

Noworoczne Spotkanie Służb Mundurowych Powiatu Białobrzeskiego

W dniu 9 lutego w Hali Sportowej w Białobrzegach odbyło się noworoczne spotkanie służb mundurowych powiatu białobrzeskiego. Głównymi organizatorami wydarzenia byli Andrzej Oziębło – Starosta Białobrzeski, Zbigniew Łubiński – Wiceprezes Związku OSP RP w Białobrzegach oraz Jacek Rączkiewicz – Komendant Powiatowy Policji w Białobrzegach. Tradycyjnie spotkanie było okazją do podsumowania dwunastu minionych miesięcy, zaprezentowania najważniejszych osiągnięć poszczególnych formacji mundurowych przedstawienia planów na przyszłość oraz złożenia podziękowań, życzeń i gratulacji. Uroczystość uświetnił występ orkiestry strażackiej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Białobrzegach.


W spotkaniu wzięli udział licznie zaproszeni goście: Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego – Rafał Rajkowski, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego – Zbigniew Gołąbek, Prezes PCK - Stanisław Kośla oraz przedstawiciele jednostek OSP powiatu białobrzeskiego, Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach, Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach, Nadleśnictwa Dobieszyn, oraz władz samorządowych.


Przed oficjalnymi wystąpieniami gospodarzy wydarzenia nastąpiła część artystyczna podczas, której wystąpili młodzi artyści z Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach.


W dalszej części spotkania Starosta Białobrzeski Andrzej Oziębło podsumował najważniejsze inwestycje Ochotniczych Straży Pożarnych jakie wykonano w 2017 r. w poszczególnych gminach na terenie powiatu. Warto podkreślić, że zdecydowana większość zrealizowanych inwestycji powstała dzięki wsparciu władz samorządowych z środków własnych budżetu gmin.


Najważniejsze osiągnięcia oraz informacje powiatowych formacji mundurowych dla osób biorących udział w wydarzeniu ze strony Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach przedstawił p.o. Komendant Powiatowy PSP - mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Gozdek natomiast ze strony Komendy Powiatowej Policji – mł. asp. Edward Banach.


Ponadto podczas wydarzenia przekazany został alkomat na rzecz KPP w Białobrzegach ufundowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Tradycyjnie pod koniec spotkania organizatorzy wydarzenia wręczyli pamiątkowe dyplomy uznania. Wyróżnienie otrzymali:

Sylwester Falkowski - w dowód uznania za wkład pracy i społeczny wysiłek popularyzowania wiedzy na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Białobrzeskiego poprzez przygotowywanie dzieci i młodzieży do Turnieju Wiedzy Pożarniczej


Elżbieta Karasek – za wspieranie działań na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz za wkład włożony w rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie powiatu białobrzeskiego


Anna Wiatrak (OSP Stromiec) – pierwsza w powiecie białobrzeskim kobieta ochotniczka straży pożarnej mogąca brać czynny udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych.


W dowód uznania za wkład pracy włożony w realizację szczytnej idei, jaką jest ofiarna służba w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej:
Dh Zbysław Budyta
Dh Tomasz Olejnik
Dh Radosława Piotrowskiego
Dh Jacka Rądlewskiego
Dh Pawła Karaska
Dh Ireneusza Jasińskiego
Dh Dariusza Traczyka
Dh Konrada Perendyka
Dh Jakuba Koryckiego
Dh Zdzisława Włodarskiego
Dh Krzysztofa Stykowskiego
Dh Rafała Jachowskiego


Natomiast w dowód uznania za konstruktywną i profesjonalną współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego wśród policjantów wyróżnienie otrzymali:
- sierż. szt. Ewa Płaszczyńska
- podkom Jarosław Rdzanek

Kończąc uroczystość Starosta Białobrzeski złożył podziękowania za udział w wydarzeniu oraz przekazał życzenia bezpiecznego roku wszystkim zebranym uczestnikom wydarzenia.

 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg