Białobrzegi Powiat Witamy
dla słabowidzących FB logo BIP logo

Start   ->   Starostwo   ->   Aktualności

Aktualności

Stypendium dla uczniów uzdolnionych artystycznie - nabór wniosków

Do 28 lutego br.  uczniowie szczególnie uzdolnieni, osiągający sukcesy na różnych szczeblach rywalizacji artystycznej z terenu powiatu białobrzeskiego mogą ubiegać się o pozyskanie stypendium. Można je uzyskać za osiągnięcia artystyczne w muzyce, plastyce, tańcu, teatrze i publicystyce. Kwota przeznaczona na stypendia pochodzi z środków finansowych zebranych podczas III Powiatowej Gali Charytatywnej.

 

Stypendium skierowane jest do uczniów szkół podstawowych (od kl. IV), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych publicznych, bądź niepublicznych dla dzieci i młodzieży mających siedzibę na terenie Powiatu Białobrzeskiego. Uczniowie muszą wyróżniać się szczególnymi osiągnięciami artystycznymi (posiadać udokumentowane osiągnięcia w latach 2016 – 2017 w dziedzinach: muzyka, plastyka, taniec, teatr, publicystyka). Stypendium może być przyznane również uczniom, którzy legitymują się szczególnymi osiągnięciami artystycznymi, będącymi mieszkańcami Powiatu Białobrzeskiego, a uczącymi się w szkołach mających siedzibę poza granicami powiatu.

 

Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom, którzy nie ukończyli w dniu złożenia wniosku 21 - go roku życia oraz spełniającym jeden z następujących warunków:

 

  1. byli uczestnikami finału ogólnopolskiego lub międzynarodowego konkursu artystycznego;
  2. uzyskali wysokie miejsca nagrodzone lub honorowane zwycięskim tytułem w międzynarodowych, ogólnopolskich lub wojewódzkich konkursach artystycznych;
  3. są laureatami konkursów, turniejów, olimpiad, przeglądów na szczeblu powiatowym, rejonowym, wojewódzkim o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Stypendium wypłacane będzie w formie świadczenia pieniężnego przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku przez pełnoletniego ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego. Wysokość stypendium uzależniona jest od ilości kandydatów spełniających kryteria regulaminu i określonej na ten cel kwoty.

 

Regulamin przyznawania stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie z terenu Powiatu Białobrzeskiego oraz wniosek o przyznanie stypendium znajduje się poniżej w załączeniu.

  REGULAMIN
  WNIOSEK
 

 

 

 

 

POZYSKANE ŚRODKI

69 839 157 zł 30 234 288 zł

WŁADZE POWIATU

Władze powiatu Starosta
Sylwester Korgul Pytania do Starosty

KONTAKT

Powiat Białobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
NIP:798-14-64-078
REGON: 670223132
tel. 48 6133414
fax 48 6133420
e-mail: sekretariat@bialobrzegipowiat.pl

KALENDARIUM

GALERIA

Lider regionu 2012 Lider Regionu 2013 Lider Regionu Samorząd Równych Szans Lider RPO WM _125508_fot.jpg